Aquesta actuació permetrà reforçar la seguretat i impedir possibles atropellaments d’animals i afectacions al servei.