Amb els treballs es recuperarà la fesomia de l’edifici modernista original, inaugurat l’any 1916.