Millorar la preservació del patrimoni històric, potenciar la seva divulgació i posar en valor el patrimoni ferroviari del país. Aquests són els tres objectius principals de la nova Estratègia del Patrimoni Històric d’FGC, un full de ruta que defineix les actuacions i les accions a fer durant el període 2020-2022.