Entre les actuacions destaquen la substitució de la catenària flexible per una de rígida a la línia Llobregat-Anoia, la remodelació de les dependències dels Tallers de Martorell-Enllaç i la instal·lació d’una nova subcentral elèctrica a Bellaterra. Ferrocarrils ha renovat l’any 2018 diferents trams de via i ha millorat l’accessibilitat i les instal·lacions d’algunes estacions, entre d’altres.