Es tracta d’un òrgan consultiu que fomenta la participació de la societat en la presa de decisions de la companyia. El Consell està format per especialistes en àmbits com el canvi climàtic, el desenvolupament sostenible, la Responsabilitat Social, la política econòmica, la igualtat o la defensa dels consumidors.