També afegeix la possibilitat d’accedir a les pantalles d’informació al client ubicades a les estacions. Al setembre, Ferrocarrils activa un nou servei d’alertes personalitzat perquè les persones usuàries rebin al moment les incidències a les seves línies i estacions.  L’objectiu d’aquests nous serveis és que les persones usuàries puguin planificar millor els seus viatges amb vista a la represa de l’activitat el mes de setembre. Així mateix, totes aquestes novetats formen part del projecte de digitalització de l’empresa, un dels àmbits clau de l’Agenda Estratègica 10/30.