Aquesta actuació permetrà millorar els estàndards de qualitat del funicular i augmentar la fiabilitat del servei. De l’11 de juliol a l’1 de setembre, mentre durin els treballs, les persones usuàries podran utilitzar un servei alternatiu per carretera amb el mateix horari que el servei habitual del funicular.