L’estació es va posar en servei el 15 d’agost de l’any 1920. La necessitat de disposar d’un punt d’encreuament de trens entre les estacions de Rubí i de Terrassa, excessivament distants, va propiciar la construcció de l’estació.