Els horaris seran els corresponents al servei ferroviari i entre les estacions de Lleida-Pirineus i Balaguer es mantindrà el servei habitual de tren.