Entre el 13 d’agost i el 2 de setembre s’interromprà el servei en aquest tram per a realitzar treballs de millora en la infraestructura del túnel de la Universitat Autònoma. FGC oferirà servei d’autobús substitutori entre les estacions de Bellaterra i Can Feu | Gràcia, amb parada també a les estacions intermèdies d’Universitat Autònoma i Sant Quirze.