Es construirà una nova andana i una marquesina, es condicionarà un
accés per a vianants i s’habilitarà un aparcament amb capacitat per a
11 vehicles.