WARNINGS PROFILE OF THE
CONTRACTOR

To obtain further information on FGC’s profile as a contractor, please contact the Provisioning and Contracts Area:

Info logo

Public contract information
To learn more about public recruitment, please contact:

Àrea de Contractació
carrer dels Vergós, 44
08017 Barcelona

[email protected]


To report a formal complaint when there has been a failure to comply with professional ethics, please contact:

Àrea de Contractació
carrer dels Vergós, 44
08017 Barcelona

[email protected]

Information logo

Do you have any questions?

Frequently asked questions

Check out the answers to our users’ most frequently asked questions.

Cessió Explotació i Arrendament de la Cafeteria del Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

REFERÈNCIA INGRÉS/2018/09

TIPUS Cessió d’explotació (sinó es pot Serveis)

PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 05.03.2018

PRESSUPOST DE LICITACIÓ Cànon Fix: Valor mínim de licitació per Cànon Fix  per l’any 2018 a favor de FGC valorat en un mínim de 300,00 € (Base imposable)

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ

PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 12.03.2018

RESULTAT D’OBERTURA INFORMACIÓ [data publicació al perfil:05.03.2018]