WARNINGS PROFILE OF THE
CONTRACTOR

To obtain further information on FGC’s profile as a contractor, please contact the Provisioning and Contracts Area:

Info logo

Public contract information
To learn more about public recruitment, please contact:

Àrea de Contractació
carrer dels Vergós, 44
08017 Barcelona

[email protected]


To report a formal complaint when there has been a failure to comply with professional ethics, please contact:

Àrea de Contractació
carrer dels Vergós, 44
08017 Barcelona

[email protected]

Information logo

Do you have any questions?

Frequently asked questions

Check out the answers to our users’ most frequently asked questions.

Contracte d’ingressos de publicitat i altres drets d’esponsorització del Grup FGC: posada a disposició d’espais publicitaris i d’altres actuacions, singulars o comuns, a les estacions de muntanya d’FGC a La Molina, Vall de Núria, Espot, port Ainé i Vallter 2000.
Per a més informació relativa a les estacions de muntanya d’FGC podeu consultar el següent enllaç: http://www.turismefgc.cat/

REFERÈNCIA C02/15

PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 16.12.2015

PRESSUPOST DE LICITACIÓ Per tractar-se d’una contractació d’ingressos d’import variable en funció dels espais, actuacions, condicions i altres, no existeix un pressupost de licitació previ. Els imports i condicions es contractaran en cada cas en funció dels espais i actuacions ofertades

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ Annexos 1 Annexos 2 Annexos 3