WARNINGS PROFILE OF THE
CONTRACTOR

To obtain further information on FGC’s profile as a contractor, please contact the Provisioning and Contracts Area:

Info logo

Public contract information
To learn more about public recruitment, please contact:

Àrea de Contractació
carrer dels Vergós, 44
08017 Barcelona

[email protected]


To report a formal complaint when there has been a failure to comply with professional ethics, please contact:

Àrea de Contractació
carrer dels Vergós, 44
08017 Barcelona

[email protected]

Information logo

Do you have any questions?

Frequently asked questions

Check out the answers to our users’ most frequently asked questions.

Renovació anual del sistema de classificació de proveïdors per al subministrament d’energia elèctrica de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

REFERÈNCIA C01/19

PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 24/12/2019

PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 23/12/2019 DOUE

PRESSUPOST DE LICITACIÓ

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ

QUADRE RENOVACIÓ CLASSIFICACIÓ

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES

DATA OBERTURA OFERTES