WARNINGS PROFILE OF THE
CONTRACTOR

To obtain further information on FGC’s profile as a contractor, please contact the Provisioning and Contracts Area:

Info logo

Public contract information
To learn more about public recruitment, please contact:

Àrea de Contractació
carrer dels Vergós, 44
08017 Barcelona

[email protected]


To report a formal complaint when there has been a failure to comply with professional ethics, please contact:

Àrea de Contractació
carrer dels Vergós, 44
08017 Barcelona

[email protected]

Information logo

Do you have any questions?

Frequently asked questions

Check out the answers to our users’ most frequently asked questions.

Renovació anual del sistema de proveïdors per al subministrament d’energia elèctrica en alta i baixa tensio a les subestacions de l’àmbit territorial d’FGC. El subministrament es contractarà posteriorment mitjançant procediment negociat sense publicitat

REFERÈNCIA C02/17

PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 02.11.2017

PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 31.10.2017 DOUE /
07.11.2017 DOGC

PRESSUPOST DE LICITACIÓ Per tractar-se d’un sistema de classificació de proveïdors no existeix pressupost de licitació. El subministrament es contractarà posteriorment mitjançant procediment negociat sense publicitat

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ

QUADRE RENOVACIÓ CLASSIFICACIÓ INFORMACIÓ

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 31.12.2018 · 00:00h.

DATA OBERTURA OFERTES 31.12.2018 · 00:00h.