WARNINGS PROFILE OF THE
CONTRACTOR

To obtain further information on FGC’s profile as a contractor, please contact the Provisioning and Contracts Area:

Info logo

Public contract information
To learn more about public recruitment, please contact:

Àrea de Contractació
carrer dels Vergós, 44
08017 Barcelona

[email protected]


To report a formal complaint when there has been a failure to comply with professional ethics, please contact:

Àrea de Contractació
carrer dels Vergós, 44
08017 Barcelona

[email protected]

Information logo

Do you have any questions?

Frequently asked questions

Check out the answers to our users’ most frequently asked questions.

Adquisició i desferra d’aproximadament 210 tones de ferro provinents de carril i travesses de ferro del tram de via del cremallera de vall de Núria dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

REFERÈNCIA INGRÉS/2018/59 (S05/18)

TIPUS Subhasta

PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 05.10.2018

PRESSUPOST DE LICITACIÓ

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ

PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 16 d’octubre de 2018 en l’horari indicat al Plec

(De dilluns a divendres de 09:00 hores a 14:00 hores)

DATA D’OBERTURA SOBRE ÚNIC (INTERNA) 17 d’octubre de 2018 a les 12:00 hores

RESULTAT D’OBERTURA  INFORMACIÓ

EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT TEGA ACTIVOS INDUSTRIALES SL / 33.600,00 €

DATA D’ADJUDICACIÓ 24/10/2018