AVISOS PERFIL DEL
CONTRATANTE

Para cualquier ampliación de información referente al perfil de contratante de FGC, pueden ponerse en contacto con el área de Aprovisionamientos y Contratación:

Info logo

Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña
Calle de los Vargós, 44 08017,
Barcelona.
NIF: Q0801576J
(a partir del día
1 de enero del 2009)

+34 93 366 30 00
[email protected]

Horario del registro público
De lunes a viernes,
de 9 a 14 horas, todo el año.
Los días 24 y 31 de diciembre
permanecerá cerrado.

Icono informacion

Tienes alguna duda?

Preguntas frecuentes

Consulta las respuestas a las preguntas más frecuentes de los usuarios.

Adquisició i desferra d’aproximadament 210 tones de ferro provinents de carril i travesses de ferro del tram de via del cremallera de vall de Núria dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

REFERÈNCIA INGRÉS/2018/59 (S05/18)

TIPUS Subhasta

PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 05.10.2018

PRESSUPOST DE LICITACIÓ

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ

PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 16 d’octubre de 2018 en l’horari indicat al Plec

(De dilluns a divendres de 09:00 hores a 14:00 hores)

DATA D’OBERTURA SOBRE ÚNIC (INTERNA) 17 d’octubre de 2018 a les 12:00 hores

RESULTAT D’OBERTURA  INFORMACIÓ

EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT TEGA ACTIVOS INDUSTRIALES SL / 33.600,00 €

DATA D’ADJUDICACIÓ 24/10/2018