WARNINGS PROFILE OF THE
CONTRACTOR

To obtain further information on FGC’s profile as a contractor, please contact the Provisioning and Contracts Area:

Info logo

Public contract information
To learn more about public recruitment, please contact:

Àrea de Contractació
carrer dels Vergós, 44
08017 Barcelona

[email protected]


To report a formal complaint when there has been a failure to comply with professional ethics, please contact:

Àrea de Contractació
carrer dels Vergós, 44
08017 Barcelona

[email protected]

Information logo

Do you have any questions?

Frequently asked questions

Check out the answers to our users’ most frequently asked questions.

Contractes d’ingressos per a l’arrendament de locals disponibles, espais per a estands de venda, màquines d’autovenda o caixers automàtics i d’altres actuacions, singulars o comuns, a les estacions de les línies Metropolitanes i de la línia de Lleida – La Pobla de Segur d’FGC que es posaran a disposició dels possible clients a l’enllaç: https://impuls.fgc.cat/

REFERÈNCIA C01/17

PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 27.01.2017

PRESSUPOST DE LICITACIÓ Per tractar-se d’una contractació d’ingressos d’import variable en funció dels locals, espais, màquines d’autovenda o caixers automàtics i altres, no existeix un pressupost de licitació previ. Els imports i condicions es contractaran en cada cas en funció dels espais i actuacions ofertades.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ

PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 31.12.2021 · 00:00h.