Els Punts Bici són estacions d’autoreparació de bicicletes d’ús lliure i gratuït equipades amb les eines necessàries per fer-hi petites reparacions i tasques de manteniment. Cinc estacions de les Línies Metropolitanes d’FGC disposen d’aquest servei que pretén fomentar la intermodalitat tren-bicicleta.

Nota de premsa català