L’objectiu de l’estudi, amb un període de redacció de 10 mesos, és millorar la cobertura en transport públic a la part central i nord del municipi