El tren, que circularà per les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, mostra les principals iniciatives que ha dut a terme Ferrocarrils els darrers anys en l’àmbit de la igualtat.