950 persones han estat convocades avui a la prova de coneixements