Les persones que l’utilitzin obtindran informació accessible per orientar-se a les estacions i gaudir d’una major independència i autonomia en els seus desplaçaments