Estan situats a les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat i Anoia i s’han rehabilitat, principalment, les estructures metàl·liques i de fusta així com paviments i baranes. Els treballs formen part de les obres de conservació i millora que FGC realitza constantment en les seves infraestructures per tal de garantir un servei de qualitat.