FGC adopta una desena de compromisos específics en acció climàtica, transparència i generació d’oportunitats, en sintonia amb la seva Estratègia d’Activisme 2020-2030