Les actuacions, que donen resposta a les demandes formulades pel
territori, se centren en ajustos horaris i en el perllongament del trajecte
d’algunes circulacions.