Per afavorir la mobilitat s’han fet millores en el camí paral·lel a les vies que connecta el pas a nivell eliminat amb un altre que està a 300 metres. Des de l’any 2005, quan la línia Lleida-La Pobla va ser traspassada de l’Estat a la Generalitat de Catalunya, FGC ha dut a terme millores tècniques en tots els passos a nivell de la línia per incrementar-ne la seguretat.