Durant els quatre dies que ha durat el Mobile World Congress FGC ha transportat més de 179.000 viatgers convertint-se en la fast line del Congrés. La demanda ha augmentat en 96.287 viatgers (+116%) respecte al volum d’usuaris d’un dia habitual.