La jornada celebrada avui al recent inaugurat Espai Sabadell Rambla amb l’assistència de més de 150 professionals relacionats amb el món de la mobilitat urbana, la logística, l’arquitectura, l’enginyeria, la política i l’administració pública. La trobada ha permès reflexionar sobre els efectes i els reptes actuals de la relació que s’estableix entre l’espai ferroviari i l’entorn urbà.