L’estació d’FGC comptarà amb un nou horari d’obertura a partir de l’1 d’abril, per garantir les millors condicions possibles. La Molina mantindrà tots els sectors de l’estació en funcionament gràcies a l’intens i eficient treball dels equips de producció de neu.