Les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia oferiran el 50% del servei habitual a les hores punta tant del matí com de la tarda.