La temporada d’estiu coincideix amb l’inici de la campanya Vallter cuida la muntanya.