LÍNEA LLEIDA - LA POBLA

Barcelona-Pl.Espanya-Molí Nou

Barcelona-Pl.Espanya-Can Ros

Barcelona-Pl.Espanya-Olesa de Montserrat

Barcelona-Pl.Espanya-Martorell-Enllaç

Barcelona-Pl.Espanya-Manresa

Relació usuaris i societat

Barcelona-Pl.Espanya-Manresa

Barcelona-Pl.Espanya-Igualada

Barcelona-Pl.Espanya-Igualada

BANNER IMPULS

ESTACIONES

LEYENDA

Estació on paren tots els trens
Estación donde paran todos los trenes
Station where all trains stop

Estació on només paren els trens de
les línies senyaladas

Estación donde sólo paran los trenes
de las lineas señaladas
Station where only trains from the line
shown stop

Enllaç / Enlace /Connection
Metro

Enllaç / Enlace /Connection
Rodalies de Catalunya

Autobús d’aportació
Autobús de aportación
Contribution Bus

Autobús urbà
Autobús de urbano
Local bus

Funicular

Tramvia Blau

X