Lleida – La Pobla de Segur tickets

Find the best ticket for your needs.

Lleida – La Pobla de Segur tickets

Find the best ticket for your needs.

Temporary reduction of transport fares between September and December 2022. For more information  clic here

Lleida - La Pobla de Segur tickets

Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,75 1,85 2,45 3,40 3,45 4,20 4,20 4,20 4,20 4,90 6,25 6,25 6,25 7,15 7,15 7,15
Alcoletge 1,75 2,45 2,45 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 4,90 5,00 6,25 6,25 6,25 7,15 7,15
Vilanova de la Barca 1,75 2,45 2,45 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 5,00 5,00 6,25 6,25 6,25 7,15
Térmens 1,80 1,80 2,55 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 5,00 5,00 5,00 6,25 6,25
Vallfogona de Balaguer 1,80 2,20 2,55 2,55 3,45 4,10 4,20 4,20 5,00 5,00 6,25 6,25
Balaguer 2,15 2,15 2,55 2,55 3,40 4,20 4,20 5,00 5,00 5,00 6,15
Gerb 2,15 2,55 2,55 3,45 4,20 4,20 4,20 5,00 5,00 5,00
Sant Llorenç de Montgai 2,20 2,20 2,55 3,45 4,20 4,20 4,20 5,00 5,00
Vilanova de la Sal 2,20 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 4,20 5,00
Santa Linya 2,20 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 4,20
Àger 1,75 1,85 2,55 3,45 3,45 4,20
Cellers-Llimiana 1,75 1,75 1,75 3,45 3,45
Guàrdia de Tremp 1,75 1,75 2,55 3,45
Palau de Noguera 1,75 1,75 2,55
Tremp 1,75 2,55
Salàs de Pallars 1,75
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 27,55 27,55 27,55 33,05 33,05 33,05
Alcoletge 21,50 27,55 27,55 27,55 33,05 33,05
Vilanova de la Barca 21,50 21,50 27,55 27,550 27,55 33,05
Térmens 17,70 21,50 21,50 21,50 27,55 27,55
Vallfogona de Balaguer 17,70 17,70 21,50 21,50 27,55 27,55
Balaguer 17,70 17,70 21,50 21,50 21,50 27,55
Gerb 17,70 17,70 17,70 21,50 21,50 21,50
Sant Llorenç de Montgai 13,60 17,70 17,70 17,70 21,50 21,50
Vilanova de la Sal 13,60 13,60 17,70 17,70 17,70 21,50
Santa Linya 9,25 13,60 13,60 17,70 17,70 17,70
Àger 9,15 9,25 9,25 13,60 13,60 17,70
Cellers-Llimiana 9,15 9,15 9,25 13,60 13,60
Guàrdia de Tremp 9,15 9,15 9,25 13,60
Palau de Noguera 9,15 9,25 9,25
Tremp 9,15 9,25
Salàs de Pallars 9,15
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,05 1,10 1,45 2,05 2,05 2,50 2,50 2,50 2,50 2,95 3,75 3,75 3,75 4,30 4,30 4,30
Alcoletge 1,05 1,45 1,45 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 2,95 3,00 3,75 3,75 3,75 4,30 4,30
Vilanova de la Barca 1,05 1,45 1,45 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 3,00 3,00 3,75 3,75 3,75 4,30
Térmens 1,05 1,05 1,55 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,75 3,75
Vallfogona de Balaguer 1,05 1,30 1,55 1,55 2,05 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,75 3,75
Balaguer 1,30 1,30 1,55 1,55 2,05 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,75
Gerb 1,30 1,55 1,55 2,05 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00
Sant Llorenç de Montgai 1,30 1,30 1,55 2,05 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00
Vilanova de la Sal 1,30 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 2,50 3,00
Santa Linya 1,30 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 2,50
Àger 1,05 1,10 1,55 2,05 2,05 2,50
Cellers-Llimiana 1,05 1,05 1,05 2,05 2,05
Guàrdia de Tremp 1,05 1,05 1,55 2,05
Palau de Noguera 1,05 1,05 1,55
Tremp 1,05 1,55
Salàs de Pallars 1,05
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,45 0,45 0,60 0,85 0,85 1,05 1,05 1,05 1,05 1,25 1,55 1,55 1,55 1,80 1,80 1,80
Alcoletge 0,45 0,60 0,60 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55 1,55 1,80 1,80
Vilanova de la Barca 0,45 0,60 0,60 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55 1,55 1,80
Térmens 0,45 0,45 0,65 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,25 1,55 1,55
Vallfogona de Balaguer 0,45 0,55 0,65 0,65 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55
Balaguer 0,55 0,55 0,65 0,65 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,25 1,55
Gerb 0,55 0,65 0,65 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25 1,25
Sant Llorenç de Montgai 0,55 0,55 0,65 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25
Vilanova de la Sal 0,55 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25
Santa Linya 0,55 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,05
Àger 0,45 0,45 0,65 0,85 0,85 1,05
Cellers-Llimiana 0,45 0,45 0,45 0,85 0,85
Guàrdia de Tremp 0,45 0,45 0,65 0,85
Palau de Noguera 0,45 0,45 0,65
Tremp 0,45 0,65
Salàs de Pallars 0,45
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,90 0,90 1,25 1,70 1,75 2,05 2,10 2,10 2,10 2,45 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60 3,60
Alcoletge 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60
Vilanova de la Barca 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60
Térmens 0,90 0,90 1,30 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50 3,15 3,15
Vallfogona de Balaguer 0,9 1,10 1,30 1,30 1,75 2,05 2,10 2,10 2,50 2,50 3,15 3,15
Balaguer 1,10 1,10 1,30 1,30 1,70 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50 3,15
Gerb 1,10 1,30 1,30 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50
Sant Llorenç de Montgai 1,10 1,10 1,30 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50 2,50
Vilanova de la Sal 1,10 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50
Santa Linya 1,10 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,10
Àger 0,90 0,95 1,30 1,75 1,75 2,10
Cellers-Llimiana 0,90 0,90 0,90 1,75 1,75
Guàrdia de Tremp 0,90 0,90 1,30 1,75
Palau de Noguera 0,90 0,90 1,30
Tremp 0,90 1,30
Salàs de Pallars 0,90
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,40 1,50 1,95 2,70 2,75 3,35 3,35 3,35 3,35 3,90 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70 5,70
Alcoletge 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70
Vilanova de la Barca 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70
Térmens 1,45 1,45 2,05 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00
Vallfogona de Balaguer 1,45 1,75 2,05 2,05 2,75 3,30 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00
Balaguer 1,70 1,70 2,05 2,05 2,70 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00 5,00
Gerb 1,70 2,05 2,05 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00
Sant Llorenç de Montgai 1,75 1,75 2,05 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00 4,00
Vilanova de la Sal 1,75 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00
Santa Linya 1,75 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,35
Àger 1,40 1,50 2,05 2,75 2,75 3,35
Cellers-Llimiana 1,40 1,40 1,40 2,75 2,75
Guàrdia de Tremp 1,40 1,40 2,05 2,75
Palau de Noguera 1,40 1,40 2,05
Tremp 1,40 2,05
Salàs de Pallars 1,40
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,40 1,50 1,95 2,70 2,75 3,35 3,35 3,35 3,35 3,90 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70 5,70
Alcoletge 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,90 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70
Vilanova de la Barca 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70
Térmens 1,45 1,45 2,05 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00
Vallfogona de Balaguer 1,45 1,75 2,05 2,05 2,75 3,30 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00
Balaguer 1,70 1,70 2,05 2,05 2,70 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00 5,00
Gerb 1,70 2,05 2,05 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00
Sant Llorenç de Montgai 1,75 1,75 2,05 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00 4,00
Vilanova de la Sal 1,75 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00
Santa Linya 1,75 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,35
Àger 1,40 1,50 2,05 2,75 2,75 3,35
Cellers-Llimiana 1,40 1,40 1,40 2,75 2,75
Guàrdia de Tremp 1,40 1,40 2,05 2,75
Palau de Noguera 1,40 1,40 2,05
Tremp 1,40/td> 2,05
Salàs de Pallars 1,40
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,90 0,95 1,25 1,70 1,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,45 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60 3,60
Alcoletge 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,45 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60
Vilanova de la Barca 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60
Térmens 0,90 0,90 1,30 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50 3,15 3,15
Vallfogona de Balaguer 0,90 1,10 1,30 1,30 1,75 2,05 2,10 2,10 2,50 2,50 3,15 3,15
Balaguer 1,10 1,10 1,30 1,30 1,70 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50 3,15
Gerb 1,10 1,30 1,30 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50
Sant Llorenç de Montgai 1,10 1,10 1,30 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50 2,50
Vilanova de la Sal 1,10 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50
Santa Linya 1,10 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,10
Àger 0,90 0,95 1,30 1,75 1,75 2,10
Cellers-Llimiana 0,90 0,90 0,90 1,75 1,75
Guàrdia de Tremp 0,90 0,90 1,30 1,75
Palau de Noguera 0,90 0,90 1,30
Tremp 0,90 1,30
Salàs de Pallars 0,90
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,60 2,60 2,60 3,15 3,15 3,15
Alcoletge 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,05 2,60 2,60 2,60 3,15 3,15
Vilanova de la Barca 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,05 2,05 2,60 2,60 2,60 3,15
Térmens 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,70 2,05 2,05 2,05 2,60 2,60
Vallfogona de Balaguer 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,70 1,70 2,05 2,05 2,60 2,60
Balaguer 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,70 1,70 2,05 2,05 2,05 2,60
Gerb 0,95 0,95 0,95 0,95 1,70 1,70 1,70 2,05 2,05 2,05
Sant Llorenç de Montgai 0,95 0,95 0,95 1,25 1,70 1,70 1,70 2,05 2,05
Vilanova de la Sal 0,95 0,95 1,30 1,30 1,70 1,70 1,70 2,05
Santa Linya 0,95 0,90 1,30 1,30 1,70 1,70 1,70
Àger 0,85 0,90 0,90 1,30 1,30 1,70
Cellers-Llimiana 0,85 0,85 0,90 1,30 1,30
Guàrdia de Tremp 0,85 0,85 0,90 1,30
Palau de Noguera 0,85 0,90 0,90
Tremp 0,85 0,90
Salàs de Pallars 0,85
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,90 0,90 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 2,55 2,55 2,55 3,05 3,05 3,05
Alcoletge 0,90 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 2,00 2,55 2,55 2,55 3,05 3,05
Vilanova de la Barca 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 2,00 2,00 2,55 2,55 2,55 3,05
Térmens 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,65 2,00 2,00 2,00 2,55 2,55
Vallfogona de Balaguer 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,65 1,65 2,00 2,00 2,55 2,55
Balaguer 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,65 1,65 2,00 2,00 2,00 2,55
Gerb 0,90 0,90 0,90 0,90 1,65 1,65 1,65 2,00 2,00 2,00
Sant Llorenç de Montgai 0,90 0,90 0,90 1,25 1,65 1,65 1,65 2,00 2,00
Vilanova de la Sal 0,90 0,90 1,25 1,25 1,65 1,65 1,65 2,00
Santa Linya 0,90 0,85 1,25 1,25 1,65 1,65 1,65
Àger 0,80 0,85 0,85 1,25 1,25 1,65
Cellers-Llimiana 0,85 0,85 0,85 1,25 1,25
Guàrdia de Tremp 0,85 0,85 0,85 1,25
Palau de Noguera 0,85 0,85 0,85
Tremp 0,85 0,85
Salàs de Pallars 0,85
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,90 0,90 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 2,40 2,40 2,40 2,90 2,90 2,90
Alcoletge 0,90 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,90 2,40 2,40 2,40 2,90 2,90
Vilanova de la Barca 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,90 1,90 2,40 2,40 2,40 2,90
Térmens 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,55 1,90 1,90 1,90 2,40 2,40
Vallfogona de Balaguer 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,55 1,55 1,90 1,90 2,40 2,40
Balaguer 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,55 1,55 1,90 1,90 1,90 2,40
Gerb 0,90 0,90 0,90 0,90 1,55 1,55 1,55 1,90 1,90 1,90
Sant Llorenç de Montgai 0,90 0,90 0,90 1,20 1,55 1,55 1,55 1,90 1,90
Vilanova de la Sal 0,90 0,90 1,20 1,20 1,55 1,55 1,55 1,90
Santa Linya 0,90 0,80 1,20 1,20 1,55 1,55 1,55
Àger 0,80 0,80 0,80 1,20 1,20 1,55
Cellers-Llimiana 0,80 0,80 0,80 1,20 1,20
Guàrdia de Tremp 0,80 0,80 0,80 1,20
Palau de Noguera 0,80 0,80 0,80
Tremp 0,80 0,80
Salàs de Pallars 0,80
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 2,35 2,35 2,35 2,80 2,80 2,80
Alcoletge 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,85 2,35 2,35 2,35 2,80 2,80
Vilanova de la Barca 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,85 1,85 2,35 2,35 2,35 2,80
Térmens 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,50 1,85 1,85 1,85 2,35 2,35
Vallfogona de Balaguer 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,50 1,50 1,85 1,85 2,35 2,35
Balaguer 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,50 1,50 1,85 1,85 1,85 2,35
Gerb 0,85 0,85 0,85 0,85 1,50 1,50 1,50 1,85 1,85 1,85
Sant Llorenç de Montgai 0,85 0,85 0,85 1,15 1,50 1,50 1,50 1,85 1,85
Vilanova de la Sal 0,85 0,85 1,15 1,15 1,50 1,50 1,50 1,85
Santa Linya 0,85 0,80 1,15 1,15 1,50 1,50 1,50
Àger 0,80 0,80 0,80 1,15 1,15 1,50
Cellers-Llimiana 0,80 0,80 0,80 1,15 1,15
Guàrdia de Tremp 0,80 0,80 0,80 1,15
Palau de Noguera 0,80 0,80 0,80
Tremp 0,80 0,80
Salàs de Pallars 0,80
La Pobla de Segur

For more information about how to obtain the senior citizen card and the large families card see the following links:

ATM Tickets

You can access the site of ATM Àrea de LLeida for any information related to the description and operation of the integrated fare system, the fares and the travel zones.

Ticket Prices T-10 by zones

Zona 2

15,55

Zona 1

10,00

Ticket Prices T-10/30 by zones

Zona 2

12,60

Zona 1

7,95

Ticket Prices T-50/30 by zones

Zona 2

44,45

Zona 1

30,50

Ticket Prices T-MES by zones

Zona 2

58,20

Zona 1

40,20

Ticket Prices T-12 by zones

Free (issue cost € 35)

Ticket Prices T-MES large family/single-parent family general by zones

Zona 2

46,55

Zona 1

32,15

Ticket Prices T-MES large family/single-parent family special by zones

Zona 2

29,10

Zona 1

20,10

Ticket Prices T-70/90 large family/single-parent family general by zones

Zona 2

87,10

Zona 1

56,00

Ticket Prices T-70/90 large family/single-parent family special by zones

Zona 2

54,45

Zona 1

35,00

Ticket Prices T-MES UNEMPLOYED by zones

Zona 2

10,00

Zona 1

10,00

Other tickets

Valid for 1 or 2 zones

Valid for 1 or 2 zones

Valid for 1 or 2 zones