Lleida – La Pobla de Segur tickets

Find the best ticket for your needs.

Lleida – La Pobla de Segur tickets

Find the best ticket for your needs.

Lleida - La Pobla de Segur tickets

Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,75 1,75 1,85 2,45 3,40 3,45 4,20 4,20 4,20 4,20 4,90 6,25 6,25 6,25 7,15 7,15 7,15
*Pol. industrial del Segre 1,75 1,85 2,45 2,45 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 4,90 5,00 6,25 6,25 6,25 7,15 7,15
Alcoletge 1,75 2,45 2,45 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 4,90 5,00 6,25 6,25 6,25 7,15 7,15
Vilanova de la Barca 1,75 2,45 2,45 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 5,00 5,00 6,25 6,25 6,25 7,15
Térmens 1,80 1,80 2,55 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 5,00 5,00 5,00 6,25 6,25
Vallfogona de Balaguer 1,80 2,20 2,55 2,55 3,45 4,10 4,20 4,20 5,00 5,00 6,25 6,25
Balaguer 2,15 2,15 2,55 2,55 3,40 4,20 4,20 5,00 5,00 5,00 6,25
Gerb 2,15 2,55 2,55 3,45 4,20 4,20 4,20 5,00 5,00 5,00
Sant Llorenç de Montgai 2,20 2,20 2,55 3,45 4,20 4,20 4,20 5,00 5,00
Vilanova de la Sal 2,20 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 4,20 5,00
Santa Linya 2,20 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 4,20
Àger 1,75 1,85 2,55 3,45 3,45 4,20
Cellers-Llimiana 1,75 1,75 1,75 3,45 3,45
Guàrdia de Tremp 1,75 1,75 2,55 3,45
Palau de Noguera 1,75 1,75 2,55
Tremp 1,75 2,55
Salàs de Pallars 1,75
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,05 1,05 1,10 1,45 2,05 2,05 2,50 2,50 2,50 2,50 2,95 3,75 3,75 3,75 4,30 4,30 4,30
*Pol. industrial del Segre 1,05 1,05 1,45 1,45 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 2,95 3,00 3,75 3,75 3,75 4,30 4,30
Alcoletge 1,05 1,45 1,45 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 2,95 3,00 3,75 3,75 3,75 4,30 4,30
Vilanova de la Barca 1,05 1,45 1,45 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 3,00 3,00 3,75 3,75 3,75 4,30
Térmens 1,10 1,10 1,55 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,75 3,75
Vallfogona de Balaguer 1,10 1,30 1,55 1,55 2,05 2,45 2,50 2,50 3,00 3,00 3,75 3,75
Balaguer 1,30 1,30 1,55 1,55 2,05 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,75
Gerb 1,30 1,55 1,55 2,05 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00
Sant Llorenç de Montgai 1,30 1,30 1,55 2,05 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00
Vilanova de la Sal 1,30 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 2,50 3,00
Santa Linya 1,30 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 2,50
Àger 1,05 1,10 1,55 2,05 2,05 2,50
Cellers-Llimiana 1,05 1,05 1,05 2,05 2,05
Guàrdia de Tremp 1,05 1,05 1,55 2,05
Palau de Noguera 1,05 1,05 1,55
Tremp 1,05 1,55
Salàs de Pallars 1,05
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,45 0,45 0,45 0,60 0,85 0,85 1,05 1,05 1,05 1,05 1,25 1,55 1,55 1,55 1,80 1,80 1,80
Pol. industrial del Segre 0,45 0,45 0,60 0,60 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55 1,55 1,80 1,80
Alcoletge 0,45 0,60 0,60 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55 1,55 1,80 1,80
Vilanova de la Barca 0,45 0,60 0,60 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55 1,55 1,80
Térmens 0,45 0,45 0,65 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,25 1,55 1,55
Vallfogona de Balaguer 0,45 0,55 0,65 0,65 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55
Balaguer 0,55 0,55 0,65 0,65 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,25 1,55
Gerb 0,55 0,65 0,65 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25 1,25
Sant Llorenç de Montgai 0,55 0,55 0,65 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25
Vilanova de la Sal 0,55 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25
Santa Linya 0,55 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,05
Àger 0,45 0,45 0,65 0,85 0,85 1,05
Cellers-Llimiana 0,45 0,45 0,45 0,85 0,85
Guàrdia de Tremp 0,45 0,45 0,65 0,85
Palau de Noguera 0,45 0,45 0,65
Tremp 0,45 0,65
Salàs de Pallars 0,45
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,90 0,90 0,90 1,25 1,70 1,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,45 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60 3,60
*Pol. industrial del Segre 0,90 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,45 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60
Alcoletge 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,45 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60
Vilanova de la Barca 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60
Térmens 0,90 0,90 1,30 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50 3,15 3,15
Vallfogona de Balaguer 0,90 1,10 1,30 1,30 1,75 2,05 2,10 2,10 2,50 2,50 3,15 3,15
Balaguer 1,10 1,10 1,30 1,30 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50 3,15
Gerb 1,10 1,30 1,30 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50
Sant Llorenç de Montgai 1,10 1,10 1,30 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50 2,50
Vilanova de la Sal 1,10 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50
Santa Linya 1,10 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,10
Àger 0,90 0,95 1,30 1,75 1,75 2,10
Cellers-Llimiana 0,90 0,90 0,90 1,75 1,75
Guàrdia de Tremp 0,90 0,90 1,30 1,75
Palau de Noguera 0,90 0,90 1,30
Tremp 0,90 1,30
Salàs de Pallars 0,90
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,40 1,40 1,50 1,95 2,70 2,75 3,35 3,35 3,35 3,35 3,90 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70 5,70
Pol. industrial del Segre 1,40 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70
Alcoletge 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70
Vilanova de la Barca 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70
Térmens 1,45 1,45 2,05 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00
Vallfogona de Balaguer 1,45 1,75 2,05 2,05 2,75 3,30 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00
Balaguer 1,70 1,70 2,05 2,05 2,70 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00 5,00
Gerb 1,70 2,05 2,05 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00
Sant Llorenç de Montgai 1,75 1,75 2,05 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00 4,00
Vilanova de la Sal 1,75 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00
Santa Linya 1,75 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,35
Àger 1,40 1,50 2,05 2,75 2,75 3,35
Cellers-Llimiana 1,40 1,40 1,40 2,75 2,75
Guàrdia de Tremp 1,40 1,40 2,05 2,75
Palau de Noguera 1,40 1,40 2,05
Tremp 1,40 2,05
Salàs de Pallars 1,40
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,40 1,40 1,50 1,95 2,70 2,75 3,35 3,35 3,35 3,35 3,90 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70 5,70
Pol. industrial del Segre 1,40 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,90 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70
Alcoletge 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,90 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70
Vilanova de la Barca 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70
Térmens 1,45 1,45 2,05 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00
Vallfogona de Balaguer 1,45 1,75 2,05 2,05 2,75 3,30 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00
Balaguer 1,70 1,70 2,05 2,05 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00 5,00
Gerb 1,70 2,05 2,05 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00
Sant Llorenç de Montgai 1,75 1,75 2,05 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00 4,00
Vilanova de la Sal 1,75 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00
Santa Linya 1,75 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,35
Àger 1,40 1,50 2,05 2,75 2,75 3,35
Cellers-Llimiana 1,40 1,40 1,40 2,75 2,75
Guàrdia de Tremp 1,40 1,40 2,05 2,75
Palau de Noguera 1,40 1,40 2,05
Tremp 1,40/td> 2,05
Salàs de Pallars 1,40
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,90 0,90 0,95 1,25 1,70 1,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,45 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60 3,60
Pol. industrial del Segre 0,90 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,45 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60
Alcoletge 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,45 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60
Vilanova de la Barca 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60
Térmens 0,90 0,90 1,30 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50 3,15 3,15
Vallfogona de Balaguer 0,90 1,10 1,30 1,30 1,75 2,05 2,10 2,10 2,50 2,50 3,15 3,15
Balaguer 1,10 1,10 1,30 1,30 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50 3,15
Gerb 1,10 1,30 1,30 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50
Sant Llorenç de Montgai 1,10 1,10 1,30 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50 2,50
Vilanova de la Sal 1,10 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50
Santa Linya 1,10 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,10
Àger 0,90 0,95 1,30 1,75 1,75 2,10
Cellers-Llimiana 0,90 0,90 0,90 1,75 1,75
Guàrdia de Tremp 0,90 0,90 1,30 1,75
Palau de Noguera 0,90 0,90 1,30
Tremp 0,90 1,30
Salàs de Pallars 0,90
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
Pol. industrial del Segre 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
Alcoletge 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
Vilanova de la Barca 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
Térmens 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Vallfogona de Balaguer 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Balaguer 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Gerb 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Sant Llorenç de Montgai 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Vilanova de la Sal 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Santa Linya 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Àger 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Cellers-Llimiana 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Guàrdia de Tremp 1,00 1,00 1,00 1,00
Palau de Noguera 1,00 1,00 1,00
Tremp 1,00 1,00
Salàs de Pallars 1,00
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,95 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Pol. industrial del Segre 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Alcoletge 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Vilanova de la Barca 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Térmens 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Vallfogona de Balaguer 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Balaguer 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Gerb 0,95 0,95 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Sant Llorenç de Montgai 0,95 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Vilanova de la Sal 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Santa Linya 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Àger 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Cellers-Llimiana 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Guàrdia de Tremp 0,95 0,95 0,95 0,95
Palau de Noguera 0,95 0,95 0,95
Tremp 0,95 0,95
Salàs de Pallars 0,95
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,90 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Pol. industrial del Segre 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Alcoletge 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Vilanova de la Barca 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Térmens 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Vallfogona de Balaguer 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Balaguer 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Gerb 0,90 0,90 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Sant Llorenç de Montgai 0,90 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Vilanova de la Sal 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Santa Linya 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Àger 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Cellers-Llimiana 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Guàrdia de Tremp 0,90 0,90 0,90 0,90
Palau de Noguera 0,90 0,90 0,90
Tremp 0,90 0,90
Salàs de Pallars 0,90
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,85 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Pol. industrial del Segre 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Alcoletge 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Vilanova de la Barca 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Térmens 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Vallfogona de Balaguer 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Balaguer 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Gerb 0,85 0,85 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Sant Llorenç de Montgai 0,85 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Vilanova de la Sal 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Santa Linya 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Àger 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Cellers-Llimiana 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Guàrdia de Tremp 0,85 0,85 0,85 0,85
Palau de Noguera 0,85 0,85 0,85
Tremp 0,85 0,85
Salàs de Pallars 0,85
La Pobla de Segur

For more information about how to obtain the senior citizen card and the large families card see the following links:

ATM Tickets

You can access the site of ATM Àrea de LLeida for any information related to the description and operation of the integrated fare system, the fares and the travel zones.

Ticket Prices T-10 by zones

Zona 1

5,15

Zona 2

8,05

Ticket Prices T-10/30 by zones

Zona 1

4,10

Zona 2

6,50

Ticket Prices T-50/30 by zones

Zona 1

15,75

Zona 2

22,90

Ticket Prices T-MES by zones

Zona 1

20,70

Zona 2

30,00

foto bitllet t-16

The T-16 is a fare pass that allows free transport for children ages 4-16. It allows them to take an unlimited number of journeys on the public transport network using the integrated fare system, but only within the same fare zone where the child lives. This pass can only be loaded onto the personalised T-16 card.

Card issue and handling fee T-16: Free.

imatge billtet tjove

The T-JOVE is a personalized transport ticket for children and young people aged 4 to 29, both inclusive. It allows an unlimited number of journeys in all modes of integrated transport and for all areas of the respective fare system.

Card issue and handling fee: €3.50.

Ticket price for all zones €41.40.

imatge billtet tjove

Ticket price for all zones €33.15.

imatge billtet tjove

Ticket price for all zones €20.70.

Ticket Prices T-MES large family/single-parent family general by zones

Zona 1

16,55

Zona 2

24,00

Ticket Prices T-MES large family/single-parent family special by zones

Zona 1

10,35

Zona 2

15,00

Ticket Prices T-70/90 large family/single-parent family general by zones

Zona 1

28,85

Zona 2

44,85

Ticket Prices T-70/90 large family/single-parent family special by zones

Zona 1

18,05

Zona 2

28,05

Ticket Prices T-MES UNEMPLOYED by zones

Zona 1

5,15

Zona 2

5,15

Zona 3

5,15

Zona 4

5,15

Other tickets

Valid for 1 or 2 zones

Valid for 1 or 2 zones