Bitlletes Lleida – La Pobla de Segur

Encuentra el billete que mejor se adapte a tus necesidades.

Billetes

Encuentra el billete que mejor se adapte a tus necesidades.

Billetes Lleida - La Pobla de Segur

Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,75 1,75 1,85 2,45 3,40 3,45 4,20 4,20 4,20 4,20 4,90 6,25 6,25 6,25 7,15 7,15 7,15
*Pol. industrial del Segre 1,75 1,85 2,45 2,45 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 4,90 5,00 6,25 6,25 6,25 7,15 7,15
Alcoletge 1,75 2,45 2,45 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 4,90 5,00 6,25 6,25 6,25 7,15 7,15
Vilanova de la Barca 1,75 2,45 2,45 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 5,00 5,00 6,25 6,25 6,25 7,15
Térmens 1,80 1,80 2,55 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 5,00 5,00 5,00 6,25 6,25
Vallfogona de Balaguer 1,80 2,20 2,55 2,55 3,45 4,10 4,20 4,20 5,00 5,00 6,25 6,25
Balaguer 2,15 2,15 2,55 2,55 3,40 4,20 4,20 5,00 5,00 5,00 6,25
Gerb 2,15 2,55 2,55 3,45 4,20 4,20 4,20 5,00 5,00 5,00
Sant Llorenç de Montgai 2,20 2,20 2,55 3,45 4,20 4,20 4,20 5,00 5,00
Vilanova de la Sal 2,20 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 4,20 5,00
Santa Linya 2,20 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 4,20
Àger 1,75 1,85 2,55 3,45 3,45 4,20
Cellers-Llimiana 1,75 1,75 1,75 3,45 3,45
Guàrdia de Tremp 1,75 1,75 2,55 3,45
Palau de Noguera 1,75 1,75 2,55
Tremp 1,75 2,55
Salàs de Pallars 1,75
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,05 1,05 1,10 1,45 2,05 2,05 2,50 2,50 2,50 2,50 2,95 3,75 3,75 3,75 4,30 4,30 4,30
*Pol. industrial del Segre 1,05 1,05 1,45 1,45 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 2,95 3,00 3,75 3,75 3,75 4,30 4,30
Alcoletge 1,05 1,45 1,45 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 2,95 3,00 3,75 3,75 3,75 4,30 4,30
Vilanova de la Barca 1,05 1,45 1,45 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 3,00 3,00 3,75 3,75 3,75 4,30
Térmens 1,10 1,10 1,55 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,75 3,75
Vallfogona de Balaguer 1,10 1,30 1,55 1,55 2,05 2,45 2,50 2,50 3,00 3,00 3,75 3,75
Balaguer 1,30 1,30 1,55 1,55 2,05 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,75
Gerb 1,30 1,55 1,55 2,05 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00
Sant Llorenç de Montgai 1,30 1,30 1,55 2,05 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00
Vilanova de la Sal 1,30 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 2,50 3,00
Santa Linya 1,30 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 2,50
Àger 1,05 1,10 1,55 2,05 2,05 2,50
Cellers-Llimiana 1,05 1,05 1,05 2,05 2,05
Guàrdia de Tremp 1,05 1,05 1,55 2,05
Palau de Noguera 1,05 1,05 1,55
Tremp 1,05 1,55
Salàs de Pallars 1,05
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,45 0,45 0,45 0,60 0,85 0,85 1,05 1,05 1,05 1,05 1,25 1,55 1,55 1,55 1,80 1,80 1,80
Pol. industrial del Segre 0,45 0,45 0,60 0,60 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55 1,55 1,80 1,80
Alcoletge 0,45 0,60 0,60 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55 1,55 1,80 1,80
Vilanova de la Barca 0,45 0,60 0,60 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55 1,55 1,80
Térmens 0,45 0,45 0,65 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,25 1,55 1,55
Vallfogona de Balaguer 0,45 0,55 0,65 0,65 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55
Balaguer 0,55 0,55 0,65 0,65 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,25 1,55
Gerb 0,55 0,65 0,65 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25 1,25
Sant Llorenç de Montgai 0,55 0,55 0,65 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25
Vilanova de la Sal 0,55 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25
Santa Linya 0,55 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,05
Àger 0,45 0,45 0,65 0,85 0,85 1,05
Cellers-Llimiana 0,45 0,45 0,45 0,85 0,85
Guàrdia de Tremp 0,45 0,45 0,65 0,85
Palau de Noguera 0,45 0,45 0,65
Tremp 0,45 0,65
Salàs de Pallars 0,45
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,90 0,90 0,90 1,25 1,70 1,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,45 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60 3,60
*Pol. industrial del Segre 0,90 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,45 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60
Alcoletge 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,45 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60
Vilanova de la Barca 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60
Térmens 0,90 0,90 1,30 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50 3,15 3,15
Vallfogona de Balaguer 0,90 1,10 1,30 1,30 1,75 2,05 2,10 2,10 2,50 2,50 3,15 3,15
Balaguer 1,10 1,10 1,30 1,30 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50 3,15
Gerb 1,10 1,30 1,30 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50
Sant Llorenç de Montgai 1,10 1,10 1,30 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50 2,50
Vilanova de la Sal 1,10 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50
Santa Linya 1,10 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,10
Àger 0,90 0,95 1,30 1,75 1,75 2,10
Cellers-Llimiana 0,90 0,90 0,90 1,75 1,75
Guàrdia de Tremp 0,90 0,90 1,30 1,75
Palau de Noguera 0,90 0,90 1,30
Tremp 0,90 1,30
Salàs de Pallars 0,90
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,40 1,40 1,50 1,95 2,70 2,75 3,35 3,35 3,35 3,35 3,90 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70 5,70
Pol. industrial del Segre 1,40 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70
Alcoletge 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70
Vilanova de la Barca 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70
Térmens 1,45 1,45 2,05 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00
Vallfogona de Balaguer 1,45 1,75 2,05 2,05 2,75 3,30 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00
Balaguer 1,70 1,70 2,05 2,05 2,70 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00 5,00
Gerb 1,70 2,05 2,05 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00
Sant Llorenç de Montgai 1,75 1,75 2,05 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00 4,00
Vilanova de la Sal 1,75 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00
Santa Linya 1,75 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,35
Àger 1,40 1,50 2,05 2,75 2,75 3,35
Cellers-Llimiana 1,40 1,40 1,40 2,75 2,75
Guàrdia de Tremp 1,40 1,40 2,05 2,75
Palau de Noguera 1,40 1,40 2,05
Tremp 1,40 2,05
Salàs de Pallars 1,40
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,40 1,40 1,50 1,95 2,70 2,75 3,35 3,35 3,35 3,35 3,90 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70 5,70
Pol. industrial del Segre 1,40 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,90 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70
Alcoletge 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,90 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70
Vilanova de la Barca 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70
Térmens 1,45 1,45 2,05 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00
Vallfogona de Balaguer 1,45 1,75 2,05 2,05 2,75 3,30 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00
Balaguer 1,70 1,70 2,05 2,05 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00 5,00
Gerb 1,70 2,05 2,05 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00
Sant Llorenç de Montgai 1,75 1,75 2,05 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00 4,00
Vilanova de la Sal 1,75 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00
Santa Linya 1,75 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,35
Àger 1,40 1,50 2,05 2,75 2,75 3,35
Cellers-Llimiana 1,40 1,40 1,40 2,75 2,75
Guàrdia de Tremp 1,40 1,40 2,05 2,75
Palau de Noguera 1,40 1,40 2,05
Tremp 1,40/td> 2,05
Salàs de Pallars 1,40
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,90 0,90 0,95 1,25 1,70 1,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,45 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60 3,60
Pol. industrial del Segre 0,90 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,45 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60
Alcoletge 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,45 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60
Vilanova de la Barca 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60
Térmens 0,90 0,90 1,30 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50 3,15 3,15
Vallfogona de Balaguer 0,90 1,10 1,30 1,30 1,75 2,05 2,10 2,10 2,50 2,50 3,15 3,15
Balaguer 1,10 1,10 1,30 1,30 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50 3,15
Gerb 1,10 1,30 1,30 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50
Sant Llorenç de Montgai 1,10 1,10 1,30 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50 2,50
Vilanova de la Sal 1,10 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50
Santa Linya 1,10 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,10
Àger 0,90 0,95 1,30 1,75 1,75 2,10
Cellers-Llimiana 0,90 0,90 0,90 1,75 1,75
Guàrdia de Tremp 0,90 0,90 1,30 1,75
Palau de Noguera 0,90 0,90 1,30
Tremp 0,90 1,30
Salàs de Pallars 0,90
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
Pol. industrial del Segre 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
Alcoletge 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
Vilanova de la Barca 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
Térmens 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Vallfogona de Balaguer 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Balaguer 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Gerb 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Sant Llorenç de Montgai 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Vilanova de la Sal 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Santa Linya 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Àger 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Cellers-Llimiana 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Guàrdia de Tremp 1,00 1,00 1,00 1,00
Palau de Noguera 1,00 1,00 1,00
Tremp 1,00 1,00
Salàs de Pallars 1,00
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,95 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Pol. industrial del Segre 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Alcoletge 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Vilanova de la Barca 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Térmens 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Vallfogona de Balaguer 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Balaguer 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Gerb 0,95 0,95 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Sant Llorenç de Montgai 0,95 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Vilanova de la Sal 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Santa Linya 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Àger 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Cellers-Llimiana 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Guàrdia de Tremp 0,95 0,95 0,95 0,95
Palau de Noguera 0,95 0,95 0,95
Tremp 0,95 0,95
Salàs de Pallars 0,95
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,90 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Pol. industrial del Segre 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Alcoletge 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Vilanova de la Barca 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Térmens 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Vallfogona de Balaguer 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Balaguer 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Gerb 0,90 0,90 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Sant Llorenç de Montgai 0,90 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Vilanova de la Sal 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Santa Linya 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Àger 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Cellers-Llimiana 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Guàrdia de Tremp 0,90 0,90 0,90 0,90
Palau de Noguera 0,90 0,90 0,90
Tremp 0,90 0,90
Salàs de Pallars 0,90
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,85 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Pol. industrial del Segre 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Alcoletge 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Vilanova de la Barca 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Térmens 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Vallfogona de Balaguer 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Balaguer 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Gerb 0,85 0,85 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Sant Llorenç de Montgai 0,85 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Vilanova de la Sal 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Santa Linya 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Àger 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Cellers-Llimiana 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Guàrdia de Tremp 0,85 0,85 0,85 0,85
Palau de Noguera 0,85 0,85 0,85
Tremp 0,85 0,85
Salàs de Pallars 0,85
La Pobla de Segur

Para más información sobre como obtener el carnet de pensionista y carnet de familia numerosa consultad los siguientes enlaces:

Como solicitar el título de familias numerosas y monoparentales?.
Obtención o renovación del carnet de pensionista.

Billetes ATM

Podéis acceder a la web del ATM Área de LLeida para cualquier información relacionada con la descripción y funcionamiento del sistema tarifario integrado, los títulos y las zonas tarifarias.

Precios del Billete T-10 para zonas

Zona 2

8,05

Zona 1

5,15

Precios del Billete T-10/30 para zonas

Zona 2

6,50

Zona 1

4,10

Precios del Billete T-50/30 para zonas

Zona 2

22,90

Zona 1

15,75

Precios del Billete T-MES para zonas

Zona 2

30,00

Zona 1

20,70

foto bitllet t-16

La T-16 es un título de transporte gratuito para los niños y niñas de 4 a 16 años que les permite hacer un número ilimitado de viajes en la red de transporte público del sistema tarifario integrado, dentro de la misma zona tarifaria en la que reside el niño o la niña. Este título solo se puede cargar en la tarjeta personalizada T-16.

Coste de emisión y gestión de la tarjeta T-16: Gratuito.

imatge billtet tjove

La T-JOVE es un título de transporte personalizado para niños y jóvenes de 4 hasta 29 años, ambos inclusive. Permite un número ilimitado de desplazamientos en todos los modos de transportes integrados y para todas las zonas del respectivo sistema tarifario.

Coste de emisión y gestión de la tarjeta: 3,50€.

Precio del billete para todas las zonas 41,40€.

imatge billtet tjove

Precio del billete para todas las zonas 33,15€.

imatge billtet tjove

Precio del billete para todas las zonas 20,70€.

Precios del Billete T-MES familia numerosa/familia monoparental general para zonas

Zona 2

24,00

Zona 1

16,55

Precios del Billete T-MES familia numerosa/familia monoparental especial para zonas

Zona 2

15,00

Zona 1

10,35

Precios del Billete T-70/90 familia numerosa/familia monoparental general para zonas

Zona 2

44,85

Zona 1

28,85

Precios del Billete T-70/90 familia numerosa/familia monoparental especial para zonas

Zona 2

28,05

Zona 1

18,05

Precios del Billete T-MES PARADOS para zonas

Zona 1

5,15

Zona 2

5,15

Zona 3

5,15

Zona 4

5,15

Otros títulos

Válido para 1 y 2 zonas

Válido para 1 y 2 zonas