Bitllets Lleida – La Pobla de Segur

Troba el bitllet que millor s’adapti a les teves necessitats.

Bitllets

Troba el bitllet que millor s’adapti a les teves necessitats.

Consulta la reducció de tarifes ATM Lleida de l’any 2024. Per més informació  clica aquí

Bitllets Lleida - La Pobla de Segur

Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,75 1,75 1,85 2,45 3,40 3,45 4,20 4,20 4,20 4,20 4,90 6,25 6,25 6,25 7,15 7,15 7,15
*Pol. industrial del Segre 1,75 1,85 2,45 2,45 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 4,90 5,00 6,25 6,25 6,25 7,15 7,15
Alcoletge 1,75 2,45 2,45 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 4,90 5,00 6,25 6,25 6,25 7,15 7,15
Vilanova de la Barca 1,75 2,45 2,45 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 5,00 5,00 6,25 6,25 6,25 7,15
Térmens 1,80 1,80 2,55 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 5,00 5,00 5,00 6,25 6,25
Vallfogona de Balaguer 1,80 2,20 2,55 2,55 3,45 4,10 4,20 4,20 5,00 5,00 6,25 6,25
Balaguer 2,15 2,15 2,55 2,55 3,40 4,20 4,20 5,00 5,00 5,00 6,25
Gerb 2,15 2,55 2,55 3,45 4,20 4,20 4,20 5,00 5,00 5,00
Sant Llorenç de Montgai 2,20 2,20 2,55 3,45 4,20 4,20 4,20 5,00 5,00
Vilanova de la Sal 2,20 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 4,20 5,00
Santa Linya 2,20 2,55 3,45 3,45 4,20 4,20 4,20
Àger 1,75 1,85 2,55 3,45 3,45 4,20
Cellers-Llimiana 1,75 1,75 1,75 3,45 3,45
Guàrdia de Tremp 1,75 1,75 2,55 3,45
Palau de Noguera 1,75 1,75 2,55
Tremp 1,75 2,55
Salàs de Pallars 1,75
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,05 1,05 1,10 1,45 2,05 2,05 2,50 2,50 2,50 2,50 2,95 3,75 3,75 3,75 4,30 4,30 4,30
*Pol. industrial del Segre 1,05 1,05 1,45 1,45 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 2,95 3,00 3,75 3,75 3,75 4,30 4,30
Alcoletge 1,05 1,45 1,45 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 2,95 3,00 3,75 3,75 3,75 4,30 4,30
Vilanova de la Barca 1,05 1,45 1,45 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 3,00 3,00 3,75 3,75 3,75 4,30
Térmens 1,10 1,10 1,55 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,75 3,75
Vallfogona de Balaguer 1,10 1,30 1,55 1,55 2,05 2,45 2,50 2,50 3,00 3,00 3,75 3,75
Balaguer 1,30 1,30 1,55 1,55 2,05 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,75
Gerb 1,30 1,55 1,55 2,05 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00
Sant Llorenç de Montgai 1,30 1,30 1,55 2,05 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00
Vilanova de la Sal 1,30 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 2,50 3,00
Santa Linya 1,30 1,55 2,05 2,05 2,50 2,50 2,50
Àger 1,05 1,10 1,55 2,05 2,05 2,50
Cellers-Llimiana 1,05 1,05 1,05 2,05 2,05
Guàrdia de Tremp 1,05 1,05 1,55 2,05
Palau de Noguera 1,05 1,05 1,55
Tremp 1,05 1,55
Salàs de Pallars 1,05
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,45 0,45 0,45 0,60 0,85 0,85 1,05 1,05 1,05 1,05 1,25 1,55 1,55 1,55 1,80 1,80 1,80
Pol. industrial del Segre 0,45 0,45 0,60 0,60 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55 1,55 1,80 1,80
Alcoletge 0,45 0,60 0,60 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55 1,55 1,80 1,80
Vilanova de la Barca 0,45 0,60 0,60 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55 1,55 1,80
Térmens 0,45 0,45 0,65 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,25 1,55 1,55
Vallfogona de Balaguer 0,45 0,55 0,65 0,65 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55
Balaguer 0,55 0,55 0,65 0,65 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,25 1,55
Gerb 0,55 0,65 0,65 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25 1,25
Sant Llorenç de Montgai 0,55 0,55 0,65 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25
Vilanova de la Sal 0,55 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25
Santa Linya 0,55 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,05
Àger 0,45 0,45 0,65 0,85 0,85 1,05
Cellers-Llimiana 0,45 0,45 0,45 0,85 0,85
Guàrdia de Tremp 0,45 0,45 0,65 0,85
Palau de Noguera 0,45 0,45 0,65
Tremp 0,45 0,65
Salàs de Pallars 0,45
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,90 0,90 0,90 1,25 1,70 1,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,45 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60 3,60
*Pol. industrial del Segre 0,90 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,45 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60
Alcoletge 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,45 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60
Vilanova de la Barca 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60
Térmens 0,90 0,90 1,30 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50 3,15 3,15
Vallfogona de Balaguer 0,90 1,10 1,30 1,30 1,75 2,05 2,10 2,10 2,50 2,50 3,15 3,15
Balaguer 1,10 1,10 1,30 1,30 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50 3,15
Gerb 1,10 1,30 1,30 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50
Sant Llorenç de Montgai 1,10 1,10 1,30 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50 2,50
Vilanova de la Sal 1,10 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50
Santa Linya 1,10 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,10
Àger 0,90 0,95 1,30 1,75 1,75 2,10
Cellers-Llimiana 0,90 0,90 0,90 1,75 1,75
Guàrdia de Tremp 0,90 0,90 1,30 1,75
Palau de Noguera 0,90 0,90 1,30
Tremp 0,90 1,30
Salàs de Pallars 0,90
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,40 1,40 1,50 1,95 2,70 2,75 3,35 3,35 3,35 3,35 3,90 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70 5,70
Pol. industrial del Segre 1,40 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70
Alcoletge 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70
Vilanova de la Barca 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70
Térmens 1,45 1,45 2,05 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00
Vallfogona de Balaguer 1,45 1,75 2,05 2,05 2,75 3,30 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00
Balaguer 1,70 1,70 2,05 2,05 2,70 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00 5,00
Gerb 1,70 2,05 2,05 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00
Sant Llorenç de Montgai 1,75 1,75 2,05 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00 4,00
Vilanova de la Sal 1,75 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00
Santa Linya 1,75 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,35
Àger 1,40 1,50 2,05 2,75 2,75 3,35
Cellers-Llimiana 1,40 1,40 1,40 2,75 2,75
Guàrdia de Tremp 1,40 1,40 2,05 2,75
Palau de Noguera 1,40 1,40 2,05
Tremp 1,40 2,05
Salàs de Pallars 1,40
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,40 1,40 1,50 1,95 2,70 2,75 3,35 3,35 3,35 3,35 3,90 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70 5,70
Pol. industrial del Segre 1,40 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,90 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70
Alcoletge 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,90 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70
Vilanova de la Barca 1,40 1,95 1,95 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,70
Térmens 1,45 1,45 2,05 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00
Vallfogona de Balaguer 1,45 1,75 2,05 2,05 2,75 3,30 3,35 3,35 4,00 4,00 5,00 5,00
Balaguer 1,70 1,70 2,05 2,05 2,75 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00 5,00
Gerb 1,70 2,05 2,05 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00
Sant Llorenç de Montgai 1,75 1,75 2,05 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00 4,00
Vilanova de la Sal 1,75 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,35 4,00
Santa Linya 1,75 2,05 2,75 2,75 3,35 3,35 3,35
Àger 1,40 1,50 2,05 2,75 2,75 3,35
Cellers-Llimiana 1,40 1,40 1,40 2,75 2,75
Guàrdia de Tremp 1,40 1,40 2,05 2,75
Palau de Noguera 1,40 1,40 2,05
Tremp 1,40/td> 2,05
Salàs de Pallars 1,40
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,90 0,90 0,95 1,25 1,70 1,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,45 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60 3,60
Pol. industrial del Segre 0,90 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,45 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60
Alcoletge 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,45 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60 3,60
Vilanova de la Barca 0,90 1,25 1,25 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 3,15 3,15 3,15 3,60
Térmens 0,90 0,90 1,30 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50 3,15 3,15
Vallfogona de Balaguer 0,90 1,10 1,30 1,30 1,75 2,05 2,10 2,10 2,50 2,50 3,15 3,15
Balaguer 1,10 1,10 1,30 1,30 1,75 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50 3,15
Gerb 1,10 1,30 1,30 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50
Sant Llorenç de Montgai 1,10 1,10 1,30 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50 2,50
Vilanova de la Sal 1,10 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,10 2,50
Santa Linya 1,10 1,30 1,75 1,75 2,10 2,10 2,10
Àger 0,90 0,95 1,30 1,75 1,75 2,10
Cellers-Llimiana 0,90 0,90 0,90 1,75 1,75
Guàrdia de Tremp 0,90 0,90 1,30 1,75
Palau de Noguera 0,90 0,90 1,30
Tremp 0,90 1,30
Salàs de Pallars 0,90
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
Pol. industrial del Segre 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
Alcoletge 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
Vilanova de la Barca 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
Térmens 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Vallfogona de Balaguer 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Balaguer 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Gerb 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Sant Llorenç de Montgai 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Vilanova de la Sal 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Santa Linya 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Àger 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Cellers-Llimiana 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Guàrdia de Tremp 1,00 1,00 1,00 1,00
Palau de Noguera 1,00 1,00 1,00
Tremp 1,00 1,00
Salàs de Pallars 1,00
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,95 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Pol. industrial del Segre 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Alcoletge 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Vilanova de la Barca 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Térmens 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Vallfogona de Balaguer 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Balaguer 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Gerb 0,95 0,95 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Sant Llorenç de Montgai 0,95 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Vilanova de la Sal 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Santa Linya 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Àger 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Cellers-Llimiana 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Guàrdia de Tremp 0,95 0,95 0,95 0,95
Palau de Noguera 0,95 0,95 0,95
Tremp 0,95 0,95
Salàs de Pallars 0,95
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,90 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Pol. industrial del Segre 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Alcoletge 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Vilanova de la Barca 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Térmens 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Vallfogona de Balaguer 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Balaguer 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Gerb 0,90 0,90 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Sant Llorenç de Montgai 0,90 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Vilanova de la Sal 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Santa Linya 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Àger 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Cellers-Llimiana 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Guàrdia de Tremp 0,90 0,90 0,90 0,90
Palau de Noguera 0,90 0,90 0,90
Tremp 0,90 0,90
Salàs de Pallars 0,90
La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus Pol. industrial del Segre Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus 0,85 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Pol. industrial del Segre 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Alcoletge 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Vilanova de la Barca 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Térmens 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Vallfogona de Balaguer 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Balaguer 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Gerb 0,85 0,85 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Sant Llorenç de Montgai 0,85 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Vilanova de la Sal 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Santa Linya 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Àger 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Cellers-Llimiana 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Guàrdia de Tremp 0,85 0,85 0,85 0,85
Palau de Noguera 0,85 0,85 0,85
Tremp 0,85 0,85
Salàs de Pallars 0,85
La Pobla de Segur

Per a més informació sobre com obtenir el carnet de pensionista i carnet de família nombrosa consulteu els següents enllaços:

Bitllets ATM

Podeu accedir al web de l’ATM Àrea de LLeida per a qualsevol informació relacionada amb la descripció i funcionament del sistema tarifari integrat, els títols i les zones tarifàries.

Preus del Bitllet T-10 per zones

Zona 4

36,05

Zona 3

25,75

Zona 2

8,05

Zona 1

5,15

Preus del Bitllet T-10/30 per zones

Zona 4

28,85

Zona 3

20,60

Zona 2

6,50

Zona 1

4,10

Preus del Bitllet T-50/30 per zones

Zona 4

112,50

Zona 3

82,40

Zona 2

22,90

Zona 1

15,75

Preus del Bitllet T-MES per zones

Zona 4

134,95

Zona 3

96,45

Zona 2

30,00

Zona 1

20,70

foto bitllet t-16

La T-16 és un títol de transport gratuït per als nens i nenes de 4 fins a 16 anys que els permet fer un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins de la mateixa zona tarifària en la que resideixi el nen o la nena. Aquest títol només es pot carregar a la targeta personalitzada T-16.

Cost d’emissió i gestió de la targeta T-16: Gratuït

imatge billtet tjove

La T-JOVE és un títol de transport personalitzat per a infants i joves de 4 fins a 29 anys, ambos inclosos. Permet un nombre il·limitat de desplaçaments en tots els modes de transports integrats i per a totes les zones del respectiu sistema tarifari.

Cost d’emissió i gestió de la targeta 3,50€.

Preu del bitllet per a totes les zones 41,40€.

imatge billtet tjove

Preu del bitllet per a totes les zones 33,15€.

imatge billtet tjove

Preu del bitllet per a totes les zones 20,70€.

Preus del Bitllet T-MES família nombrosa/família monoparental general per zones

Zona 4

107,95

Zona 3

77,15

Zona 2

24,00

Zona 1

16,55

Preus del Bitllet T-MES família nombrosa/família monoparental especial per zones

Zona 4

67,50

Zona 3

48,25

Zona 2

15,00

Zona 1

10,35

Preus del Bitllet T-70/90 família nombrosa/família monoparental general per zones

Zona 2

44,85

Zona 1

28,85

Zona 4

201,90

Zona 3

144,20

Preus del Bitllet T-70/90 família nombrosa/família monoparental especial per zones

Zona 4

126,20

Zona 3

90,15

Zona 2

28,05

Zona 1

18,05

Preus del Bitllet T-MES ATURATS per zones

Zona 1

5,15

Zona 2

5,15

Zona 3

5,15

Zona 4

5,15

Altres títols

Vàlid per 1 i 2 zones

Vàlid per 1 i 2 zones