Atenció al client

012

gencat.cat

Cost de la trucada: segons operadora

Telèfon de reclamacions

900 90 15 15

Persones amb mobilitat reduïda

Si la vostra estació d’origen o de destinació és Pl. Catalunya, poseu-vos en contacte amb el telèfon d’informació 012 i us informaran de l’operativa a seguir.

Persones amb discapacitats auditives

SMS: 675 78 70 02
FAX: 93 366 32 36
Correu electrònic: [email protected]

Twitter logo
Facebook logo
Instagram logo
Youtube logo
Icona informacio

Tens algun dubte?

Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris.

CONDICIONS D’ÚS

icons-metropolitanes

 • Per viatjar cal adquirir i validar un bitllet adequat per al trajecte que es vol fer, abans de pujar al tren o d’accedir als recintes delimitats. També cal validar el bitllet en cas de transbordament.
 • El bitllet s’ha de conservar fins a la sortida de l’estació de destinació per tal d’exhibir-lo quan sigui sol.licitat per un empleat de l’empresa i per tal de validar-lo a la sortida de les estacions que disposen de màquines validadores de sortida.
 • El bitllet no serà vàlid si ha sofert alguna alteració i manipulació o si, quan s’escaigui, no va acompanyat del document d’identificació o no es correspon amb les condicions específiques d’ús.
 • El viatger té el dret d’utilitzar per als seus desplaçaments el bitllet que li convingui més i l’obligació d’informar-se, abans d’adquirir-lo, de les característiques pròpies de cada bitllet. Per tal d’adquirir els bitllets, els viatgers d’FGC disposen de la informació adequada sobre les zones del trajecte que vulguin fer a les vitrines informatives i a les màquines expenedores de bitllets.
 • La validació d’un bitllet permet fer un desplaçament només en un sentit.
 • El bitllet senzill adquirit a FGC només es pot utilitzar a les línies d’FGC, és a dir, no permet el transbordament amb altres mitjans de transport.
 • Els bitllets integrats de l’ATM permeten fer transbordaments sense penalització. És obligatori validar el bitllet en cada transbordament entre les diferents empreses. Es poden fer un màxim de tres transbordaments en un temps de fins a 1 hora i 15 minuts en trajectes d’una zona. Per cada zona afegida, fins a un màxim de sis, el temps es pot ampliar en 15 minuts per zona.

icons

 • Els bitllets adquirits amb anterioritat a la seva utilització són vàlids fins que hi hagi un canvi de tarifes i, en qualsevol cas, fins a la data que es determini com a títol vàlid per viatjar.
 • En cas que el viatger porti un bitllet amb indicis d’haver estat manipulat o falsificat, se li retirarà el bitllet i se li requerirà la documentació per cursar la denúncia corresponent. Posteriorment, s’indicarà a la persona que abandoni el tren o les dependències. La possessió d’un bitllet vàlid garanteix la prestació del transport però no l’ocupació d’un seient dins del tren. No es pot viatjar assegut a les plataformes dels trens.
 • Els menors de 4 anys poden viatjar gratuïtament si no ocupen seient.
 • Es poden portar animals domèstics gratuïtament sempre que l’ocupació dels trens no faci modificar aquesta condició. Els gossos han de dur morrió i han d’estar subjectats amb una corretja des del moment en què s’accedeix a les dependències d’FGC. Els animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies però en cap cas no poden ocupar seient. Els gossos considerats potencialment perillosos per la llei no poden ser conduïts per menors de 16 anys.
 • Es poden transportar bicicletes, gratuïtament. Sense limitacions, sempre que l’ocupació dels trens no faci modificar aquesta condició. Hi ha zones especialment habilitades als combois per a les bicicletes.
 • El passatge que viatgi amb equipatge ha de fer servir la safata portaequipatge per a paquets petits o per a un equipatge de mida autoritzada en cabines d’avió, i ha de deixar lliure els passadissos i les plataformes dels cotxes.
 • Cal respectar i, quan s’escaigui, cedir els seients reservats per a persones amb mobilitat reduïda o altres col·lectius especificats en la senyalització.
 • Davant d’una incidència en el servei ferroviari d’FGC amb un retard superior a 40 minuts, la persona usuària té dret a un títol de transport igual al trajecte efectuat que pot utilitzar fins al canvi de tarifes següent.
 • La petició del bescanvi la pot sol·licitar la persona usuària mitjançant una reclamació a qualsevol de les dependències d’FGC, via correu electrònic o canals telefònics, i acreditar el títol de transport utilitzat.
 • FGC és un espai on es potencia la convivència. Els viatgers han de mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb la resta d’usuaris i empleats d’FGC i atendre les indicacions dels empleats, els indicadors dels cartells, els avisos dels trens i les estacions i la megafonia.

icons

Es prohibeix:

 • Fumar als trens i a totes les instal·lacions d’FGC, tant obertes com tancades.
 • Circular amb bicicleta, patins o similars pels recintes interiors, els vestíbuls i les andanes.
 • Utilitzar sense causa justificada els punts d’emergència i ajuda instal·lats al costat de les màquines expenedores de bitllets o les andanes, els sistemes d’aturada d’emergència de les escales mecàniques i els ascensors i els aparells d’alarma dels trens o impedir-ne l’ús legítim.
 • Entrar o sortir del tren després que hagi sonat el senyal acústic i entrar a les cabines de conducció o a les instal·lacions reservades per a ús exclusiu del personal autoritzat. Baixar a les vies o entrar en els túnels. Impedir o forçar l’obertura o el tancament de les portes d’accés als trens.
 • Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos per als usuaris. Fer activitats o accions que puguin molestar els usuaris, alterar l’ordre públic o pertorbar el servei. Mantenir un comportament que impliqui perill per a la pròpia integritat física, per a la dels altres usuaris i empleats o per a la seguretat del ferrocarril i les instal·lacions i fer accions que deteriorin o embrutin els trens o les instal·lacions.
 • Llançar o dipositar objectes a la via o els seus voltants.
 • Distribuir propaganda, enganxar cartells, pidolar, organitzar rifes o jocs d’atzar, vendre o oferir béns o serveis o fer qualsevol classe d’activitat artística en els trens i les instal·lacions, sense l’autorització de l’empresa, com ara utilitzar instruments musicals, etc.
 • Consumir begudes alcohòliques (excepte en establiments autoritzats) i substàncies tòxiques, en tot l’àmbit d’FGC.
 • D’acord amb la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, l’incompliment d’aquestes prohibicions constitueix una infracció que si es tipifica com a lleu pot ser sancionada amb una multa de fins a 6.000 €; com a greu, de fins a 30.000 €, i com a molt greu, de fins a 300.000 €.

LA PERCEPCIÓ MÍNIMA ESTABLERTA PER L’ÚS INDEGUT DEL SERVEI ÉS DE: 100€

El pagament immediat de la percepció mínima té una bonificació del 50%.

Es considera que el viatger fa un ús indegut del servei quan:

 • El bitllet no s’hagi validat abans de viatjar o d’accedir als recintes delimitats.
 • No es disposi del bitllet o no el pugui mostrar quan se li demani.
 • El bitllet hagi caducat.
 • Es tracti d’un bitllet d’import reduït i el viatger no pugui acreditar el dret d’obtenir-lo.
 • Es tracti d’un bitllet personalitzat que no sigui de la seva titularitat.
 • El bitllet s’utilitzi fora de la zona tarifària corresponent.
 • Es viatgi amb un bitllet que no sigui vàlid.
 • D’acord amb l’art. 52 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, en relació a la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, modificat per l’art. 52 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre i actualitzat per Resolució TES/3013/2011, de 21 de desembre, viatjar sense bitllet vàlid o suficient i no efectuar el pagament en el termini indicat pot constituir una infracció administrativa sancionable amb una multa de fins a 6.000 €, d’acord amb els art. 65 i 66 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. Si l’usuari es nega a identificar-se, se sol·licitarà la presència dels agents de seguretat o de l’ordre públic.
 • Els usuaris disposen d’una versió complerta de les Condicions d’utilització i d’un Llibre de reclamacions a les estacions.
Logo PDF justificant

Publicació al DOGC

Menú
X