Informació sobre el servei
de trens escolars

Què és el servei de trens escolars de FGC i quins motius justifiquen la provisió d’aquest servei?

El servei de trens escolars de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) és un programa pioner de transport escolar. Aquest servei consisteix a un pla de mobilitat especialment dissenyat per a tots els escolars de fins a 16 anys que viatgen amb la Línia Barcelona-Vallès, una línia on es concentra un volum important de passatgers d’escoles o instituts.

Els objectius bàsics del programa són afavorir la mobilitat dels estudiants en transport ferroviari, disminuir la congestió viària i augmentar la seguretat, el confort i l’accessibilitat dels menors, alhora que incrementar també el confort dels altres clients i clientes mitjançant l’agrupació d’aquests escolars individuals o en grup, de tipologia similar.

En definitiva, amb aquest servei FGC pretén afavorir la millora de l’accessibilitat a tots els centres escolars propers a la línia, sense exclusió, i col·laborar en l’objectiu d’una mobilitat cada cop més sostenible i segura.

Actualment el servei de transport escolar trasllada a diari una mitjana de 1.100 alumnes des dels seus llocs de residència fins a les escoles i viceversa.

Funcionament del servei de transport escolar

Per fer possible aquest servei hi ha uns cotxes reservats únicament per a escolars en 10 trens d’un total de 1.161 que circulen a diari a la línia Barcelona-Vallès. Aquests cotxes estan senyalitzats per tal de facilitar-ne el reconeixement.

El col·lectiu d’escolars ha d’utilitzar preferiblement els cotxes reservats per ells, tot i que, segons la disponibilitat, poden fer ús dels altres trens, sempre i quan portin un títol de transport vàlid per al trajecte que volen fer.

Qualsevol escolar pot fer servir els cotxes reservats independentment del títol de transport que porti (T-16, T-jove, etc.).

El servei de transport escolar consisteix a:

– Al matí: 8 cotxes reservats en 4 circulacions amb sortida des de Pl. Catalunya:

  • S2 Sabadell Parc del Nord (8.17h) – 2 cotxes reservats fins a Sant Joan.
  • S2 Sabadell Parc del Nord (8:22h) – 2 cotxes reservats fins a Sant Joan.
  • S1 Terrassa Nacions Unides (9:05h) – 2 cotxes reservats fins a Baixador de Vallvidrera.
  • S1 Terrassa Nacions Unides (9:09h) – 2 cotxes reservats fins a Baixador de Vallvidrera.

– A la tarda: es reserven en 6 circulacions en sentit Barcelona:

  • L6 Pl. Catalunya (14:55h) – 1 cotxe reservat entre Sarrià i Pl. Catalunya.
  • S2 Pl. Catalunya (14:57h): 1 cotxe reservat entre Baixador de Vallvidrera i Plaça Catalunya.
  • S1 Pl. Catalunya (16:25h): 2 cotxes reservats entre Mira-Sol i Plaça Catalunya.
  • S2 Pl. Catalunya (16:27h): 2 cotxes reservats entre Sant Joan i Plaça Catalunya.
  • S1 Pl. Catalunya (16:36h): 1,5 cotxes reservats entre Baixador de Vallvidrera i Plaça Catalunya.
  • L6 Pl. Catalunya (17:03h): 1 cotxe reservat entre Sarrià i Pl. Catalunya.
Usos del servei

Durant el curs 2023-2024, l’utilitzen nens i nenes de 19 centres educatius de Barcelona i del Vallès que fan ús del servei de Trens Escolars d’FGC, amb un total diari aproximat de 1.100 escolars que fan ús del servei.

Els centres educatius són de diferents tipologies: públics, concertats, privats i d’educació especial.

Parades on pugen/baixen els alumnes

Les principals estacions on baixa l’alumnat per anar al centre educatiu i tornar a casa seva són:

Pl. Catalunya, Gràcia, Muntaner, Sarrià, Reina Elisenda, Peu del Funicular, Baixador de Vallvidrera, Mira-sol, Sant Cugat i Sant Joan.

Cost que suposa la posada en funcionament d’aquest servei de transport escolar

El cost del servei escolar està inclòs dins del cost del transport diari del servei. Cada escolar té el seu títol de transport adquirit segons la tarifa estàndard com qualsevol altre persona usuària que tingui condicions similars. No suposa un augment del cost de producció.

Informació sobre el servei

La informació es dona a través dels monitors d’informació al client existents a les estacions. Els cotxes reservats de cada circulació també s’anuncien per megafonia.

Els espais reservats per a escolars estan identificats amb la senyalització corresponent.