Atenció al client

012

gencat.cat

Cost de la trucada: segons operadora

Telèfon de reclamacions

900 90 15 15

Persones amb mobilitat reduïda

Si la vostra estació d’origen o de destinació és Pl. Catalunya, poseu-vos en contacte amb el telèfon d’informació 012 i us informaran de l’operativa a seguir.

Persones amb discapacitats auditives

SMS: 675 78 70 02
FAX: 93 366 32 36
Correu electrònic: [email protected]

Twitter logo
Facebook logo
Instagram logo
Youtube logo
Icona informacio

Tens algun dubte?

Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris.

Consultes

(Arxiu format: PDF, JPG, PNG Màx: 5MB)

Espero resposta sobre la meva consulta

SI TENS MENYS DE 16 ANYS EL CONSENTIMENT L’HA D’AUTORITZAR EL TEU TUTOR LEGAL O EL TITULAR DE LA TEVA PÀTRIA POTESTAT.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades:

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) us informem que el responsable del tractament és Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, C. dels Vergós, 44, 08017 Barcelona, que les vostres dades es tractaran amb la finalitat de gestionar i donar resposta a la consulta que formuleu, que no es cediran a terceres persones excepte en els casos legalment previstos, que la legitimació del tractament és el vostre consentiment donat de manera expressa i inequívoca i que podreu exercitar els vostres drets d´accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament adreçant la vostra petició escrita i signada adreçada a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, C. dels Vergós, 44, 08017 Barcelona (a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades) o bé a través de l’adreça de correu electrònic [email protected] , tot indicant en l’assumpte “Exercici drets RGPD”. Si no s’atén la vostra petició també us podeu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).