Atenció al client

012

gencat.cat

Telèfon de reclamacions

900 90 15 15

Informació d’accés per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) a l’estació de Plaça Catalunya

Com accedir a l’estació i les andanes?

1 – L’estació de Plaça Catalunya disposa de dos vestíbuls, un al costat Bergara- Pelai i un altre al costat Rambla. Es pot accedir a l’estació amb l’ascensor ubicat al carrer de Pelai, núm. 62, cruïlla amb Rambla de Catalunya, o bé amb l’ascensor ubicat al carrer de Bergara, núm. 7, cruïlla amb carrer de Balmes. Un cop passades les validadores de qualsevol dels dos vestíbuls de l’estació, es disposa d’ascensor per baixar a les andanes.

Com accedir al Centre d’Atenció al Client (CAC)?

2 – Es troba situat al vestíbul costat Bergara de l’estació de Plaça Catalunya. L’ascensor ubicat al carrer de Bergara, núm. 7, cruïlla amb carrer de Balmes, connecta el carrer amb el vestíbul de Plaça Catalunya on hi trobareu agents d’FGC, els punts d’ajuda i de venda de títols de transport, les validadores per accedir a les andanes i el Centre d’Atenció al Client (CAC).

Persones amb discapacitats auditives

SMS: 675 78 70 02
FAX: 93 366 32 36
Correu electrònic: [email protected]

Twitter logo
Facebook logo
Instagram logo
Youtube logo
pagament nomes amb targeta bancaria

T-mobilitat

Descarrega’t el formulari de registre, omple’l i lliura’l als Centres d’Atenció al Client d’FGC (CAC), als punts informatius de les estacions de FGC de Terrassa Rambla i Sabadell Plaça Major juntament amb el document d’identitat, per donar d’alta el teu usuari digital i adquirir la teva T-mobilitat.

Icona informacio

Tens algun dubte?

Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris.

Queixes i reclamacions

Si voleu presentar un escrit a la percepció mínima que us hem imposat, caldrà que adjunteu la documentació següent escanejada o en format pdf o jpg: el vostre DNI (ambdues cares), un escrit signat on feu constar la vostra petició, la butlleta que us van lliurar i còpia del bitllet que vau fer servir, si en disposeu. En cas contrari, no podrem atendre la vostra objecció i se seguirà amb el tràmit administratiu corresponent.

Si sou menor d’edat, els vostres pares o tutors rebran un escrit en el qual se’ls explicarà com han de procedir.

Motiu de la reclamació:
Seleccioneu les caselles corresponents

(Arxiu format: PDF, JPG, PNG Màx: 5MB)

Espero resposta:

Aquesta reclamació pot ser utilitzada per a la realització d’enquestes globals de qualitat de servei d’atenció al client. Indiqueu si desitgeu que les vostres dades siguin utilitzades per realitzar l’enquesta:

SI TENS MENYS DE 16 ANYS EL CONSENTIMENT L’HA D’AUTORITZAR EL TEU TUTOR, LA TUTORA LEGAL O LA PERSONA TITULAR DE LA TEVA PÀTRIA POTESTAT.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades:

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) us informem que el responsable del tractament és Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, C. dels Vergós, 44, 08017 Barcelona, que les vostres dades es tractaran amb la finalitat de gestionar i donar resposta a la queixa o reclamació que formuleu, que no es cediran a terceres persones excepte en els casos legalment previstos, que la legitimació del tractament és el vostre consentiment donat de manera expressa i inequívoca i que podreu exercitar els vostres drets d´accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament adreçant la vostra petició escrita i signada adreçada a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, C. dels Vergós, 44, 08017 Barcelona (a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades) o bé a través de l’adreça de correu electrònic [email protected] , tot indicant en l’assumpte “Exercici drets RGPD”. Si no s’atén la vostra petició també us podeu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).