Fes-te amb la teva T-mobilitat!

Viatja en transport públic de forma més fàcil, ràpida i segura

Àrea T-mobilitat

Aconsegueix la teva T-mobilitat registrant-te en línia en aquest web o de manera presencial als Centres d’Atenció al Client de Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya. Si ja ets usuari de la T-mobilitat, inicia sessió per accedir al teu compte i gestionar els títols de transport.

vull tmobilitat

Vull la T-mobilitat

Dona’t d’alta al nou sistema intel·ligent de transport públic que et permetrà viatjar amb una targeta recarregable o amb el teu telèfon mòbil.

login_tmobilitat

Inicia sessió

Si ja ets usuari accedeix al teu perfil digital per poder gestionar en línia els teus títols de transport.

Crear compte

Si ja t’has donat d’alta presencialment com a persona usuaria de la T-mobilitat, activa ara el teu compte web i descobreix tots els seus avantatges!

Crear compte

Si ja t’has donat d’alta presencialment com a persona usuaria de la T-mobilitat, activa ara el teu compte web i descobreix tots els seus avantatges!

Sobre la T-mobilitat

Descobreix què és la T-mobilitat, com funciona, els seus diferents suports i on la pots utilitzar.

Com aconseguir la teva T-mobilitat

mobil t-mobilitat

Títols de transport integrats a la T-mobilitat

Reducció temporal de tarifes de setembre a desembre 2022. Per més informació  clica aquí

El nou sistema T-mobilitat i el sistema convencional de títols de transport de cartó amb banda magnètica conviuran, fins que hi hagi un traspàs definitiu cap a la nova plataforma.

Aquests són els títols integrats a la T-mobilitat:

Beneficis de la T-mobilitat

Viatja de forma fàcil, ràpida i segura

validacion

Validació sense contacte per accedir al transport públic

comprar

Comprar i carregar els títols de transport a un mateix suport permanent

gestionar

Gestionar bonificacions vinculades al teu compte d’usuari

seguretat

Seguretat en les teves transaccions

recuperar

Recuperar els títols en cas de pèrdua o robatori1

suport

Gestionar suports i títols de persones a càrrec2

1. Pots bloquejar-los i tornar-los a carregar en un nou suport, un cop adquirit i activat. La validesa es manté.
2. Si ets pare, mare, familiar o tutor/tutora d’un menor o d’una persona amb dependència, pots gestionar els seus suports i títols de transport amb la T-mobilitat. Per donar d’alta la persona al sistema, hauràs de demanar cita prèvia i fer-ho presencialment als Centres d’Atenció i Informació de la T-mobilitat (CAC). Un cop feta l’alta, ja tindràs la persona al teu càrrec assignada al teu compte i podràs gestionar, en nom seu, l’adquisició de suports i compra de bitllets.

Preguntes freqüents

Funcionament

Condicions i obligacions d’ús

Suports

Títols i tarifes

Venda online T-mobilitat

Més informació

931 215 365 en horari de dilluns a diumenge, de 8.00 a 21.00 h.

Clàusula de protecció de dades

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem del següent:

Responsable del tractament

Autoritat del Transport Metropolità

C. Balmes, 49 6º 08007 Barcelona

CIF P5890049I

Delegat de protecció de dades

[email protected]

Finalitat del tractament

La gestió de la vostra alta com a usuari de la T-mobilitat, dur a terme les accions necessàries per a la seva tramitació, així com per a finalitats estadístiques legitimades per a l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament de les dades de contacte

Legitimació del tractament

El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el que sou part

Cessió de dades a tercers

Les vostres dades podran ser cedides en casos de compliment d’obligacions legals

Conservació de les dades

Les dades recavades seran conservades durant el període de temps necessari per a la seva finalitat

Transferències internacionals

No està prevista cap transferència internacional de dades per aquest tractament, excepte quan s’envien les newsletters a través dels proveïdors que s’especifiquen a continuació, en que es realitzaran a tercers països amb un adequat nivell de protecció i amb l’aportació de clàusules de garantia adequada tals com Clàusules Contractuals Tipus:

ATM també contracta la seva infraestructura virtual segons un model de computació al núvol, a l’empara de Clàusules Contractuals Tipus, als proveïdors:

Encarregat del tractament

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 44 08017 Barcelona

CIF Q0801576J

Drets de les persones interessades

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, ja no siguin necessàries per a la finalitat per a al que van ser recollides. En determinades circumstàncies, les persones interessades poden sol·licitar l’oposició i la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Podran dirigir-se a: [email protected]

Reclamació

Es podrà presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat) mitjançant la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat) o per mitjans no electrònics

Per a més informació, podeu consultar la política de privacitat del lloc web i de l’App T-mobilitat seguint el següent enllaç fgc.cat/politica-privacitat-tmobilitat/.

X