En aquest document, publicat per la Unió Internacional del Transport Públic (UITP), pots consultar els diferents estudis científics que demostren el baix risc de contagi de Covid-19 en els sistemes de transport públic. Les estadístiques confirmen que viatjar amb transport públic és segur i que les mesures aplicades pels diferents operadors són les adequades.