Entre el 30 de novembre i el 9 de desembre s’interromprà el servei ferroviari entre les estacions de L’Hospitalet i Cornellà durant les hores punta dels dies feiners. Fora de les hores punta dels dies feiners i els dies festius el tall serà entre L’Hospitalet i Sant Boi. FGC oferirà servei substitutori amb autobús en els trams afectats per garantir la mobilitat dels viatgers.