Adequacions d'horaris

Línia Barcelona - Vallès

Sense adequacions horàries.

Línia Llobregat - Anoia

Sense adequacions horàries.

Línia Lleida - La Pobla

Sense adequacions horàries.