Altres licitacions

Mitjançant els següents enllaços, podeu accedir a la publicació relativa a les licitacions pròpies d’FGC que no tenen per objecte la contractació d’obres, serveis o subministraments tals com contractes patrimonials, d’explotació de negocis i d’altres.