Bitllets FGC

Troba el bitllet que millor s’adapti a les teves necessitats.

Bitllets

Troba el bitllet que millor s’adapti a les teves necessitats.

Bitllets FGC

senzill

Bitllet unipersonal sense personalitzar d’un viatge d’1 a 6 zones.
Es poden adquirir anticipadament per a poder-los utilitzar en dies posteriors.

Preus del Bitllet senzill per zones

Zona 1

2,55

Zona 2

3,65

Zona 3

4,80

Zona 4

6,15

Zona 5

7,85

Zona 6

9,15

senzill 2 en 1

Permet a les persones usuàries adquirir un bitllet amb 2 viatges agrupats en un sol suport.
Els bitllets agrupats es denominen: “2en1” (2 bitllets senzills).
Bitllets d’1 a 6 zones que podran ser utilitzats per més d’una persona a la vegada fins que hi hagi saldo de viatges sense utilitzar, i sempre que aquestes facin el mateix trajecte juntes (multipersonal). L’agrupació “2en1” serà sempre de bitllets senzills del mateix número de zones.

Preus del Bitllet senzill 2 en 1 per zones

Zona 1

5,10

Zona 2

7,30

Zona 3

9,60

Zona 4

12,30

Zona 5

15,70

Zona 6

18,30

senzill 4 en 1

Permet a les persones usuàries adquirir un bitllet amb 4 viatges agrupats en un sol suport.
Els bitllets agrupats es denominen: “4en1” (4 bitllets senzills).
Bitllets d’1 a 6 zones que podran ser utilitzats per més d’una persona a la vegada fins que hi hagi saldo de viatges sense utilitzar, i sempre que aquestes facin el mateix trajecte juntes (multipersonal). L’agrupació “4en1” serà sempre de bitllets senzills del mateix número de zones.

Preus del Bitllet senzill 4 en 1 per zones

Zona 1

10,20

Zona 2

14,60

Zona 3

19,20

Zona 4

24,60

Zona 5

31,40

Zona 6

36,60

senzill 50

Bitllet senzill unipersonal amb descompte del 50% per a pensionistes “B”, d’1 a 6 zones que només es pot adquirir si es disposa del carnet de pensionista B.

Preus del Bitllet senzill 50% pensionista B per zones

Zona 1

1,30

Zona 2

1,85

Zona 3

2,40

Zona 4

3,10

Zona 5

3,90

Zona 6

4,60

senzill 50 2 en 1

Facilita a les persones pensionistes la compra de bitllets minimitzant les transaccions permetent adquirir un bitllet amb 2 viatges agrupats en un sol suport.
Per poder adquirir els bitllets agrupats de pensionista A o B d’FGC, caldrà disposar del corresponent carnet de pensionista.
Bitllets d’1 a 6 zones que podrà utilitzar únicament la persona titular del carnet de pensionista d’FGC (unipersonal) i per tant, caldrà acreditar-se com a tal, si qualsevol Agent li ho demanés.
L’agrupació “2en1” serà sempre de bitllets senzills del mateix número de zones.

Preus del Bitllet senzill 50% pensionista B 2 en 1 per zones

Zona 1

2,60

Zona 2

3,70

Zona 3

4,80

Zona 4

6,20

Zona 5

7,80

Zona 6

9,20

senzill 50 4 en 1

Facilita a les persones pensionistes la compra de bitllets minimitzant les transaccions permetent adquirir un bitllet amb 4 viatges agrupats en un sol suport.
Per poder adquirir els bitllets agrupats de pensionista A o B d’FGC, caldrà disposar del corresponent carnet de pensionista.
Bitllets d’1 a 6 zones que podrà utilitzar únicament la persona titular del carnet de pensionista d’FGC (unipersonal) i per tant, caldrà acreditar-se com a tal, si qualsevol Agent li ho demanés.
L’agrupació “4en1” serà sempre de bitllets senzills del mateix número de zones.

Preus del Bitllet senzill 50% pensionista B 4 en 1 per zones

Zona 1

5,20

Zona 2

7,40

Zona 3

9,60

Zona 4

12,40

Zona 5

15,60

Zona 6

18,40

t pensionista

Les persones pensionistes posseïdores del carnet B abans del 31/12/2013, o les que se’l facin nou a partir de l’1 de gener de 2014. Poden adquirí la T-pensionista de 10 viatges valida per viatjar en els trajectes entre els 36 municipis metropolitans que integren l’AMB, que corresponen als inclosos en la tarifa metropolitana de l’ATM, entre les estacions de Pl. Catalunya i Hospital General i Universitat Autònoma de la línia Barcelona-Vallès i entre les estacions de Pl. Espanya i Martorell Vila / Castellbisbal de la línia Llobregat-Anoia.
Aquesta targeta és multioperador, multimodal i la podrà utilitzar únicament la persona titular del carnet de pensionista d’FGC (unipersonal) i per tant, caldrà acreditar-se com a tal, si qualsevol Agent li ho demanés.

Preus del Bitllet T-Pensionista

Zona 1

2,00

senzill 75

Bitllets senzill unipersonal del 75% per a pensionistes “A” d’1 a 6 zones que només es pot adquirir si es disposa del carnet de pensionista A.

Preus del Bitllet senzill 75% pensionista A per zones

Zona 1

0,65

Zona 2

0,90

Zona 3

1,20

Zona 4

1,55

Zona 5

1,95

Zona 6

2,30

senzill 75 2 en 1

Facilita a les persones pensionistes la compra de bitllets minimitzant les transaccions permetent adquirir un bitllet amb 2 viatges agrupats en un sol suport.
Per poder adquirir els bitllets agrupats de pensionista A o B d’FGC, caldrà disposar del corresponent carnet de pensionista.
Bitllets d’1 a 6 zones que podrà utilitzar únicament la persona titular del carnet de pensionista d’FGC (unipersonal) i per tant, caldrà acreditar-se com a tal, si qualsevol Agent li ho demanés.
L’agrupació “2en1” serà sempre de bitllets senzills del mateix número de zones.

Preus del Bitllet senzill 75% pensionista A 2 en 1 per zones

Zona 1

1,30

Zona 2

1,80

Zona 3

2,40

Zona 4

3,10

Zona 5

3,90

Zona 6

4,60

senzill 75 4 en 1

Facilita a les persones pensionistes la compra de bitllets minimitzant les transaccions permetent adquirir un bitllet amb 4 viatges agrupats en un sol suport.
Per poder adquirir els bitllets agrupats de pensionista A o B d’FGC, caldrà disposar del corresponent carnet de pensionista.
Bitllets d’1 a 6 zones que podrà utilitzar únicament la persona titular del carnet de pensionista d’FGC (unipersonal) i per tant, caldrà acreditar-se com a tal, si qualsevol Agent li ho demanés.
L’agrupació “4en1” serà sempre de bitllets senzills del mateix número de zones.

Preus del Bitllet senzill 75% pensionista A 4 en 1 per zones

Zona 1

2,60

Zona 2

3,60

Zona 3

4,80

Zona 4

6,20

Zona 5

7,80

Zona 6

9,20

senzill 50 cat especial

Bitllet senzill unipersonal amb descompte del 50% per a membres de famílies monoparentals o nombroses de categoria Especial que sempre ha d’acompanyar-se amb el carnet acreditatiu de família nombrosa o monoparental de categoria general vigent. Bitllet d’1 a 6 zones.

S’ha de poder mostrar el carnet acreditatiu de família nombrosa o monoparental de categoria especial vigent.

Preus del Bitllet senzill 50% Cat. Especial FN/FM per zones

Zona 1

1,30

Zona 2

1,85

Zona 3

2,40

Zona 4

3,10

Zona 5

3,90

Zona 6

4,60

senzill 20 cat general

Bitllet senzill unipersonal amb descompte del 20% per a membres de famílies monoparentals o nombroses de categoria General que sempre ha d’acompanyar-se amb el carnet acreditatiu de família nombrosa o monoparental de categoria general vigent. Bitllet d’1 a 6 zones.

S’ha de poder mostrar el carnet acreditatiu de família nombrosa o monoparental de categoria general vigent.

Preus del Bitllet senzill 20% Cat. General FN/FM per zones

Zona 1

2,05

Zona 2

2,90

Zona 3

3,85

Zona 4

4,90

Zona 5

6,30

Zona 6

7,30

T regional

Targeta de 10 viatges que permet viatjar per 2 o 3 zones establertes de la línia Llobregat – Anoia.
Títol multipersonal que només podrà ser utilitzada entre les estacions de Montserrat Aeri i Manresa Baixador o entre La Beguda i Igualada. (Poblacions de la línia situades a les corones 4, 5 i 6 fora de la Regió Metropolitana de Barcelona, però incloses en la Integració Tarifària).

Preus del Bitllet T-Regional per zones

Zona 2

12,50

Zona 3

21,45

Informació addicional

Logo PDF justificant

Condicions d’utilització

Tarifes

Logo PDF justificant

Tarifes Barcelona-Vallès

Logo PDF justificant

Tarifes Llobregat – Anoia

T-Regional

Logo PDF justificant

Àmbit d’Aplicació T-REGIONAL

Carnet de Pensionista

Logo PDF justificant

Renovació (carnets anteriors al 31 de desembre de 2013)

Logo PDF justificant

Obtenció i renovació (carnets posteriors a l’1 de gener de 2014)

T-Acompanyament

Logo PDF justificant

Com sol·licitar la T-Acompanyament

Logo PDF justificant

Condicions T-Acompanyament

Famílies Nombroses i monoparentals

Logo PDF justificant

Com sol·licitar el títol de famílies nombroses i monoparentals