Bitllets Integrats

Troba el bitllet que millor s’adapti a les teves necessitats.

Bitllets

Troba el bitllet que millor s’adapti a les teves necessitats.

AVÍS – Validesa de títols – Tots els títols adquirits l’any 2023 i fins el 14 de gener de 2024 que siguin vigents, seran vàlids fins al 30 d’abril del 2024. Per més informació  clica aquí

Bitllets Integrats

t casual

Títol unipersonal i horari, de 10 viatges integrats en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

Preus del Bitllet T-casual per zones

Zona 1

12,15

Zona 2

23,90

Zona 3

32,55

Zona 4

41,85

Zona 5

48,10

Zona 6

51,15

t usual

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

Preus del Bitllet T-usual per zones (Bonificat al 50%)

Zona 1

21,35

Zona 2

28,75

Zona 3

40,35

Zona 4

49,40

Zona 5

56,65

Zona 6

60,70

t usual

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

Preus del Bitllet T-usual FM/FN Cat. General per zones (Bonificat al 50%)

Zona 1

17,05

Zona 2

23,00

Zona 3

32,25

Zona 4

39,50

Zona 5

45,35

Zona 6

48,55

t usual

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

Preus del Bitllet T-usual FM/FN Cat. Especial per zones (Bonificat al 50%)

Zona 1

10,65

Zona 2

14,35

Zona 3

20,15

Zona 4

24,70

Zona 5

28,35

Zona 6

30,35

T-jove

Títol personal i intransferible per a joves menors de 30 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius. Permet desplaçaments entre les 6 corones tarifàries a un únic preu. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert 30 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que l’acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 30 anys.

Preu únic del Bitllet T-jove (Bonificat al 50%)

Preu únic

42,70

T-jove FM/FN GEN

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general menors de 30 anys, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius. Permet desplaçaments entre les 6 corones tarifàries a un únic preu. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert els 30 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 30 anys.

Preu únic del Bitllet T-jove FM/FN Cat. General (Bonificat al 50%)

Preu únic

34,15

T-jove FM/FN ESP

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general menors de 30 anys, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius. Permet desplaçaments entre les 6 corones tarifàries a un únic preu. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert els 30 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 30 anys.

Preu únic del Bitllet T-jove FM/FN Cat. Especial (Bonificat al 50%)

Preu únic

21,35

t familiar

Títol multipersonal i horari, de 8 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

Preus del Bitllet T-familiar per zones

Zona 1

10,70

Zona 2

20,30

Zona 3

28,80

Zona 4

37,35

Zona 5

42,70

Zona 6

44,85

t grup

Títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

Preus del Bitllet T-grup per zones

Zona 1

84,80

Zona 2

167,40

Zona 3

227,90

Zona 4

292,90

Zona 5

336,65

Zona 6

357,95

T-70-90 FM-FN GEN

Títol multipersonal i horari per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d’anar acompanyat del carnet de família monoparental o nombrosa.

Preus del Bitllet T-70/90 FM/FN Cat. General per zones (Bonificat al 50%)

Zona 1

33,90

Zona 2

66,95

Zona 3

91,15

Zona 4

117,15

Zona 5

134,65

Zona 6

143,15

T-70-90 FM-FN ESP

Títol multipersonal i horari per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d’anar acompanyat del carnet de família monoparental o nombrosa.

Preus del Bitllet T-70/90 FM/FN Cat. Especial per zones (Bonificat al 50%)

Zona 1

21,20

Zona 2

41,85

Zona 3

56,95

Zona 4

73,20

Zona 5

84,15

Zona 6

89,45

T 16

Títol de transport que permet als i les menors de viatjar dins de la seva zona de residència dels 4 als 16 anys.
La T-16 és un títol gratuït, la tarifa de confecció de la targeta només s’aplicarà en aquells casos de confecció de duplicat per pèrdua o robatori.
Si se sol·licita un duplicat aquest es farà sobre un suport PVC T-mobilitat.
Primera emissió i gestió: Gratuïta
Tarifa per al duplicat per pèrdua o robatori suport PVC T-mobilitat : 4,5 €
La targeta serà vàlida fins al desembre de l’any en què es compleixen els 16 anys.

T-aire

Títol multipersonal i horari de 2 viatges integrats en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones), a utilitzar el mateix dia de la primera validació.

Títol de transport vàlid en dies de situació especial de contaminació per diòxid de nitrogen (NO2) degudament anunciada i fins a l’acabament del servei. No és vàlid a les estacions de metro d’Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

La seva venda s’activa només a les màquines automàtiques de les estacions ferroviàries. El preu és l’equivalent de 2 viatges amb la targeta T-casual aplicant un 10% de descompte.

Preus del Bitllet T-aire per zones

Zona 1

2,20

Zona 2

4,30

Zona 3

5,85

Zona 4

7,55

Zona 5

8,65

Zona 6

9,20

T-dia

T-dia: títol unipersonal, amb un nombre il·limitat de viatges integrats durant 24 hores a partir de la primera validació, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

Preus del Bitllet T-dia per zones

Zona 1

11,20

Zona 2

17,10

Zona 3

21,50

Zona 4

24,00

Zona 5

26,85

Zona 6

30,05

t usual

Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en situació d’atur i que estan en procés de cerca de feina, s’estableix una reducció del preu de la T-usual.

El preu de la targeta és de 9,95 €, independentement del nombre de zones.

Preus del Bitllet T-usual bonificada per zones (Bonificat al 50%)

Zona 1

5,30

Zona 2

5,30

Zona 3

5,30

Zona 4

5,30

Zona 5

5,30

Zona 6

5,30

Informació addicional

Logo PDF justificant

Condicions d’utilització

Logo PDF justificant

Tarifes Barcelona-Vallès

Logo PDF justificant

Tarifes Llobregat – Anoia