L’actuació permetrà eliminar l’actual pas a nivell de l’avinguda Montserrat, soterrar la línia i fer una nova estació