• L’objectiu és millorar la cobertura amb transport públic a la part central i nord del municipi