Es liciten els projectes constructius d’obra civil i d’arquitectura per a la
integració urbana i l’ampliació de la línia entre les estacions de Manresa
Alta i la nova estació Pere III, amb una inversió de 36 milions.